Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Dz.U.2016.917 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2016.999 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Określenie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe.

Dz.U.2016.873 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2016.1031 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 18/14.

Dz.U.2016.1242 | wyrok z dnia 14 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych.

Dz.U.2016.969 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Urlop aklimatyzacyjny i turnusy leczniczo-profilaktyczne.

Dz.U.2016.946 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wysokość i szczegółowe zasady ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich.

Dz.U.2016.863 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dz.U.2020.842 t.j. | ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług.

Dz.U.2018.2206 t.j. | ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Działania antyterrorystyczne.

Dz.U.2019.796 t.j. | ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Tryb uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii.

Dz.U.2016.830 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Uznawanie praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2016.829 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2016/2017.

Dz.U.2016.856 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.1177 | ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o administracji podatkowej.

Dz.U.2016.905 | ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.960 | ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Dz.U.2020.1907 t.j. | ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Pcim w województwie małopolskim.

Dz.U.2016.826 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Dz.U.2016.847 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wymagania, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze.

Dz.U.2016.821 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 37/13.

Dz.U.2016.1241 | wyrok z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 62/14.

Dz.U.2016.1240 | wyrok z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Dz.U.2016.894 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym.

Dz.U.2016.992 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Bośnia i Hercegowina-Polska. Umowa o ochronie informacji niejawnych. Sarajewo.2016.06.07.

Dz.U.2017.1254 | umowa międzynarodowa z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Sposób, tryb i terminy przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2016.880 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Wykaz instrumentów finansowych.

Dz.U.2016.819 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 8/15.

Dz.U.2016.1239 | wyrok z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zakres danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dz.U.2016.864 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Uznawanie praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego.

Dz.U.2016.816 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Dz.U.2016.817 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.2016.834 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dz.U.2016.913 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2016.855 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Uznawanie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2016.804 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wymagania bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych.

Dz.U.2016.818 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów.

Dz.U.2016.811 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej.

Dz.U.2016.820 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Proste zbiorniki ciśnieniowe.

Dz.U.2016.812 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wymagania bezpieczeństwa dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dz.U.2016.805 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dla przyrządów pomiarowych.

Dz.U.2016.815 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych.

Dz.U.2016.807 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dla sprzętu elektrycznego.

Dz.U.2016.806 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dla wag nieautomatycznych.

Dz.U.2016.802 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Granica portu morskiego w Tolkmicku.

Dz.U.2016.867 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Opłaty za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów.

Dz.U.2016.809 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów.

Dz.U.2016.791 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2016.841 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Dz.U.2016.787 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Właściwość miejscowa organów celnych.

Dz.U.2018.170 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 maja 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

Dz.U.2016.767 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Książeczka żeglarska.

Dz.U.2016.810 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Roczne i półroczne sprawozdania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Dz.U.2016.789 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych.

Dz.U.2016.771 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych.

Dz.U.2016.750 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2016 r. | Akt jednorazowy