Departmental acts

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw psychiatrii sądowej.

Dz.Urz.MZ.2020.7 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie imienia patrona Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Białymstoku.

Dz.Urz.MON.2020.18 | decyzja z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona Delegaturze Departamentu Kontroli w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2020.17 | decyzja z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona i przyjęcie wyróżniającej nazwy przez 33. Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Dz.Urz.MON.2020.16 | decyzja z dnia 4 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona 45. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu.

Dz.Urz.MON.2020.15 | decyzja z dnia 4 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2020.5 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2020.53 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Bandżulu (Republika Gambii).

Dz.Urz.MSZ.2020.13 | decyzja z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej karty audytu wewnętrznego.

Dz.Urz.MEN.2020.1 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.52 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.52 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.51 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2020.50 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2020.50 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.49 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.49 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.49 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.48 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.48 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2020.47 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2020.47 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.46 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Dz.Urz.MON.2020.13 | decyzja z dnia 4 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej.

Dz.Urz.MNiSW.2020.6 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2020.6 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców.

Dz.Urz.MF.2020.12 t.j. | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców.

Dz.Urz.MRiF.2017.270 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców.

Dz.Urz.MRiF.2017.270 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców.

Dz.Urz.MRiF.2017.270 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 10 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.45 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 10 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.45 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 10 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.45 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 9 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.44 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 9 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.44 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.43 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.43 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.42 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.41 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.41 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.41 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.41 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.41 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.40 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2020.39 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.ULC.2020.4 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.38 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.37 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.36 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2020.35 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2020.34 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2020.14 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.MSWiA.2020.3 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku CZELADŹ.

Dz.Urz.ULC.2020.6 | ogłoszenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Dz.Urz.MSWiA.2020.2 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zasady 103 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2020.1 | informacja z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2020.11 | decyzja z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2020.2 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych.

Dz.Urz.ABW.2020.4 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu.

Dz.Urz.MK.2020.12 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2020.6 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Gospodarka transportowa w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2020.3 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Gospodarka transportowa w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2020.3 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący