Departmental acts

Zdarzenie lotnicze Nr 290/09.

Dz.Urz.ULC.2009.12.175 | komunikat z dnia 4 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.4.68 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie wojskowych aresztów dyscyplinarnych i aresztów garnizonowych.

Dz.Urz.MON.2009.20.224 | decyzja z dnia 4 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Bydgoszczy.

Dz.Urz.GUM.2009.5.27 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar we Wrocławiu.

Dz.Urz.GUM.2009.5.30 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Katowicach.

Dz.Urz.GUM.2009.5.28 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Warszawie.

Dz.Urz.GUM.2009.5.29 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2009.10.69 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2009.10.69 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2009.10.69 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2009.10.69 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2009.10.69 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2009.10.69 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2009.10.69 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2009.10.66 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2009.10.66 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2009.10.66 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2009.10.66 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

NFZ.2009.10.68 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

NFZ.2009.10.68 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

NFZ.2009.10.68 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Dz.Urz.KGP.2009.15.75 | decyzja z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Prowadzenie centralnego zbioru informacji o nazwie "Centralna Registratura Daktyloskopijna".

Dz.Urz.KGP.2009.15.73 | decyzja z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie centralnego zbioru informacji o nazwie "Centralna Registratura Daktyloskopijna".

Dz.Urz.KGP.2009.15.73 | decyzja z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie centralnego zbioru informacji o nazwie "Centralna Registratura Daktyloskopijna".

Dz.Urz.KGP.2009.15.73 | decyzja z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia rejestru "Broń".

Dz.Urz.KGP.2009.15.74 | decyzja z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

NFZ.2009.9.62 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

NFZ.2009.9.62 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

NFZ.2009.9.63 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

NFZ.2009.9.63 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

NFZ.2009.9.60 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.14.88 | decyzja z dnia 2 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych izb celnych.

Dz.Urz.MF.2009.13.74 | obwieszczenie z dnia 2 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2009.13.73 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Identyfikacja zadań wrażliwych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz wypracowanie środków zaradczych.

Dz.Urz.MSZ.2009.5.75 | zarządzenie z dnia 31 października 2009 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2009.20.225 | pełnomocnictwo z dnia 30 października 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzję w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.13.83 | decyzja z dnia 30 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu i trybu planowania budżetu w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.13.81 | zarządzenie z dnia 30 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.4.66 | zarządzenie z dnia 30 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.4.67 | zarządzenie z dnia 30 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2009 r.

Dz.Urz.MSZ.2009.5.87 | decyzja z dnia 30 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komisji Selekcyjnej do spraw wyboru "Europejskiej Stolicy Kultury 2016".

Dz.Urz.MKiDN.2009.4.45 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komisji Selekcyjnej do spraw wyboru "Europejskiej Stolicy Kultury 2016".

Dz.Urz.MKiDN.2009.4.45 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2009.13.72 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2009.13.72 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2009.13.72 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2009.13.72 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2009.13.72 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2009.13.72 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2009.13.72 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2009.13.72 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2009.13.72 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2009.13.72 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

NFZ.2009.8.57 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

NFZ.2009.8.57 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

NFZ.2009.8.57 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

NFZ.2009.8.57 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołów zadaniowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2009.4.42 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołów zadaniowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2009.4.42 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw wiedzy o kulturze w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2009.4.43 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Kwalifikacyjnego Konkursu "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" w 2009 r.

Dz.Urz.MG.2009.3.36 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Wdrożenie i zasady tworzenia Księgi Norm Teleinformatycznych i Teletechnicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.5.74 | zarządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt obowiązujący