Zaginięcie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. - OpenLEX

Zaginięcie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1988.4.7

Akt indywidualny
Wersja od: 20 kwietnia 1988 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 4 marca 1988 r.
w sprawie zaginięcia zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

znak: Zc-66-1/88

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie meldunków zakładów społecznej służby zdrowia informuje o zaginięciu zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy (druków Mz L-4a), oznaczonych następującymi numerami:

seriaSWod numeru039926do numeru039950
"DB"086070"086075
"OB"153026"153050
"SW"168726"168750
"SW"219768"219775
"LJ"247395"247400
"DE"466601"466625
"TW"819251"819275
"KS"908076"908100
"KS"908201"908225
"HD"0004701"0004708
"HG"0237651"0237675
"HG"0237701"0237725
"HG"0238076"0238125
"HG"0238328"0238350
"GH"0505393"0505400
"HK"0710676"0710700
"ED"0844376"0844400
"GA"0889326"0889350
"DG"0922551"0922575
Zakłady pracy oraz oddziały ZUS wypłacające zasiłki chorobowe, w przypadku stwierdzenia próby realizacji tych na podstawie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy o wyżej wymienionych symbolach, powinny bezzwłocznie wystąpić do właściwej prokuratury z wnioskiem o wdrożenie postępowania karnego, przesyłając równocześnie kopię tego wystąpienia do wiadomości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie ul. Czerniakowska 16.

W stosunku do pracowników przedkładających wyżej wymienione zaświadczenia należy stosować zasady określone w § 4 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy (M. P. nr 42, poz. 263).