Departmental acts

Zdarzenie lotnicze Nr 302/09.

Dz.Urz.ULC.2010.14.88 | komunikat z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.8.55 | komunikat z dnia 19 sierpnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Finansowanie programów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2010.4.43 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Finansowanie programów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2010.4.43 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dz.Urz.KGP.2010.9.38 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dz.Urz.KGP.2010.9.38 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dz.Urz.KGP.2010.9.38 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dz.Urz.KGP.2010.9.38 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2010.9.58 | obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego.

Dz.Urz.MON.2010.17.230 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Regionalnego Węzła Łączności w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2010.17.231 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.8.54 | komunikat z dnia 17 sierpnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.8.53 | obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 3. dywizjon przeciwlotniczy 8. pułku przeciwlotniczego.

Dz.Urz.MON.2010.17.227 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.14.83 | obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 2. kompanii regulacji ruchu w Oleśnicy.

Dz.Urz.MON.2010.17.228 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.15.85 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych w Chorzowie-Batorym.

Dz.Urz.MG.2010.2.33 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Ośrodka Centralnego Szkolenia Maszynistów we Włocławku.

Dz.Urz.MG.2010.2.37 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Ośrodka Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wrocławiu.

Dz.Urz.MG.2010.2.38 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Ośrodka Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim.

Dz.Urz.MG.2010.2.35 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Ośrodka Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu.

Dz.Urz.MG.2010.2.36 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Dz.Urz.MG.2010.2.34 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Okręgowemu Urzędowi Miar w Krakowie.

Dz.Urz.MG.2010.2.20 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Okręgowemu Urzędowi Probierczemu w Warszawie.

Dz.Urz.MG.2010.2.28 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Chopina w Warszawie.

Dz.Urz.ULC.2010.14.80 | ogłoszenie z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.16.221 | decyzja z dnia 16 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie tekstu PANS-ABC "Skróty i kody ICAO" (ICAO Abbreviations and Codes (Doc 8400)).

Dz.Urz.ULC.2010.15.90 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2010.14.79 | ogłoszenie z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik przesłuchań.

Dz.Urz.KGP.2010.9.47 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik przesłuchań.

Dz.Urz.KGP.2010.9.47 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 1. Dęblińskiego batalionu drogowo-mostowego im. Romualda Traugutta.

Dz.Urz.MON.2010.16.215 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2010.16.216 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Dowództwa 3. Flotylli Okrętów.

Dz.Urz.MON.2010.16.219 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2010.16.220 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Redakcji Wojskowej z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2010.16.218 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu.

Dz.Urz.MON.2010.16.217 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.8.52 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla negocjatorów policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2010.9.52 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów w specjalności do spraw nieletnich.

Dz.Urz.KGP.2010.9.53 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji.

Dz.Urz.KGP.2010.9.51 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wykazu programów kursów specjalistycznych stanowiących programy szkolenia.

Dz.Urz.KGP.2010.9.48 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Powierzenie dodatkowych zadań Pełnomocnikowi Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Informatyzacji.

Dz.Urz.MSZ.2010.4.45 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w miesiącu czerwcu 2010 r.

Dz.Urz.KGP.2010.9.57 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dz.Urz.MI.2010.10.29 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MI.2010.10.30 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości.

Dz.Urz.MI.2010.10.31 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Dz.Urz.KGPSP.2010.2.29 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 5. Rejonowej Bazy Materiałowej.

Dz.Urz.MON.2010.16.209 | decyzja z dnia 10 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej ORP "Hydrograf".

Dz.Urz.MON.2010.16.211 | decyzja z dnia 10 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Transportu Gdańsk.

Dz.Urz.MON.2010.16.210 | decyzja z dnia 10 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu.

Dz.Urz.MON.2010.16.212 | decyzja z dnia 10 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Żandarmerii Wojskowej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.16.206 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Dz.Urz.MS.2010.8.117 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc