Departmental acts

Powołanie Rady Naukowej do spraw historycznych przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2013.22 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw wdrażania strategii "Sprawne Państwo 2020" w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2013.28 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Realizacja zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych.

Dz.Urz.MKiDN.2013.31 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku "Zasad utrzymania i ewidencji obiektów specjalnych".

Dz.Urz.MON.2013.216 | decyzja z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku "Zasad utrzymania i ewidencji obiektów specjalnych".

Dz.Urz.MON.2013.216 | decyzja z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.35 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok.

NFZ.2013.46 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2013.26 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Obręby leśne.

B.I.LP.2013.10.118 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.27 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.27 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.27 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.27 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.27 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.27 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Polityki Jakości Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2013.17 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Ostródzie.

Dz.Urz.MS.2013.248 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Tczewie.

Dz.Urz.MS.2013.249 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Dz.Urz.MZ.2013.31 | obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.65 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.34 | komunikat z dnia 22 sierpnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2013.66 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MSWiA.2013.67 | obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zakres tematyczny obowiązujący na egzaminach na maklera giełd towarowych.

Dz.Urz.KNF.2013.25 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.49 | decyzja z dnia 22 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.49 | decyzja z dnia 22 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie świadczenia usług psychologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.62 | decyzja z dnia 21 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2013.243 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2013.29 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w jednostkach organizacyjnych Policji systemu stałych dyżurów.

Dz.Urz.KGP.2013.70 | decyzja z dnia 20 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2013.30 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.33 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.32 | komunikat z dnia 19 sierpnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.31 | obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Zasady budowy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.214 | decyzja z dnia 19 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Działalność kompetencyjna i organizacyjno-etatowa w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.213 | decyzja z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Działalność kompetencyjna i organizacyjno-etatowa w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.213 | decyzja z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków komisji egzaminacyjnej.

Dz.Urz.ULC.2013.82 | decyzja z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie na uzbrojenie Policji strzelb kal. 12.

Dz.Urz.KGP.2013.67 | decyzja z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zasady budowy struktur dowództw i innych jednostek organizacyjnych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.212 | decyzja z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący