Departmental acts

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Dz.Urz.MC.2013.26 | decyzja z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert.

NFZ.2013.43 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 1015/13.

Dz.Urz.ULC.2013.81 | komunikat z dnia 13 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.211 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Podział zadań kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.9 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2013.209 | decyzja z dnia 12 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 940/13.

Dz.Urz.ULC.2013.79 | komunikat z dnia 12 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 965/13.

Dz.Urz.ULC.2013.80 | komunikat z dnia 12 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w miesiącu czerwcu 2013 r.

Dz.Urz.KGP.2013.63 | obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Specjalistyczne usługi wojskowe wykonywane w czasie realizacji zadań szkoleniowych.

Dz.Urz.MON.2013.207 | decyzja z dnia 9 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Specjalistyczne usługi wojskowe wykonywane w czasie realizacji zadań szkoleniowych.

Dz.Urz.MON.2013.207 | decyzja z dnia 9 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2013.62 | obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego.

Dz.Urz.MRiRW.2013.26 | obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wykazy obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.59 | decyzja z dnia 9 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Aplikacja analityczna D@fne.

Dz.Urz.CBA.2013.31 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Aplikacja analityczna D@fne.

Dz.Urz.CBA.2013.31 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem osób.

Dz.Urz.KGP.2013.61 | decyzja z dnia 8 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem osób.

Dz.Urz.KGP.2013.61 | decyzja z dnia 8 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem osób.

Dz.Urz.KGP.2013.61 | decyzja z dnia 8 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nowy termin pierwszego etapu najbliższego egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2013.24 | komunikat z dnia 7 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu projektowego do spraw przejrzystego prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2013.54 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie systemu stałego dyżuru.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.44 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Statuty Służby Zdrowia Straży Granicznej.

Dz.Urz.MSWiA.2013.64 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Statuty Służby Zdrowia Straży Granicznej.

Dz.Urz.MSWiA.2013.64 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sil Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2013.204 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Konsultacyjnej Służby Celnej.

Dz.Urz.MF.2013.26 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2013.20 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja państwowej jednostki budżetowej - Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kłodzku.

Dz.Urz.MSWiA.2013.63 | decyzja z dnia 2 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb i zasady dokonywania sprawdzeń, rejestracji, modyfikacji i usuwania informacji w Systemie Informacyjnym Schengen.

Dz.Urz.CBA.2013.29 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Tryb i zasady dokonywania sprawdzeń, rejestracji, modyfikacji i usuwania informacji w Systemie Informacyjnym Schengen.

Dz.Urz.CBA.2013.29 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji nr 39/07 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 23 października 2007 r.

Dz.Urz.CBA.2013.30 | decyzja z dnia 2 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie programu na kursie specjalistycznym dla dowódców operacji policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2013.59 | decyzja z dnia 2 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Obowiązki funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadku wyjazdu za granicę w celach prywatnych.

Dz.Urz.CBA.2013.27 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Obowiązki funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadku wyjazdu za granicę w celach prywatnych.

Dz.Urz.CBA.2013.27 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Obowiązki funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadku wyjazdu za granicę w celach prywatnych.

Dz.Urz.CBA.2013.27 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Organizacja systemu stałych dyżurów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2013.28 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

System stałego dyżuru.

Dz.Urz.MC.2013.27 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

System stałego dyżuru.

Dz.Urz.MC.2013.27 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Karolewie.

Dz.Urz.MRiRW.2013.21 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mieczysławowie.

Dz.Urz.MRiRW.2013.22 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudce.

Dz.Urz.MRiRW.2013.23 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach.

Dz.Urz.MRiRW.2013.24 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2013.26 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie norm wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2013.16 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Zaocznej Policealnej Szkoły Leśnej w Zespole Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju.

Dz.Urz.MŚ.2013.51 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2013.50 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2013.50 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich.

Dz.Urz.MŚ.2013.53 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2013.49 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2013.49 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

System stałych dyżurów.

Dz.Urz.MS.2013.242 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2013.241 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dz.Urz.MŚ.2013.55 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Plany operacyjne funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.43 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie Operacyjnego Zbioru Informacji PG w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Dz.Urz.KGP.2013.56 | decyzja z dnia 30 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz jej siedziba.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.42 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz jej siedziba.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.42 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.40 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy