Raport o liczbie zwierząt wykorzystanych do celów doświadczalnych w 2013 r. i stopniu inwazyjności przeprowadzonych doświadczeń.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2014.49

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie raportu o liczbie zwierząt wykorzystanych do celów doświadczalnych w 2013 r. i stopniu inwazyjności przeprowadzonych doświadczeń

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późn. zm.) ogłasza się raport o liczbie zwierząt wykorzystanych do celów doświadczalnych w 2013 r. i stopniu inwazyjności przeprowadzonych doświadczeń, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Raport o liczbie zwierząt wykorzystanych do celów doświadczalnych w 2013 r. i stopniu inwazyjności przeprowadzonych doświadczeń

TABELA 1: Liczba wykorzystanych zwierząt w odniesieniu do ich miejsca pochodzenia
1.1

Gatunek

1.2

Ogółem

1.3

Zwierzęta pochodzące z zarejestrowanych jednostek hodowlanych lub od dostawców z terenu kraju składającego sprawozdanie

1.4

Zwierzęta pochodzące z innych krajów Wspólnoty Europejskiej

1.5

Zwierzęta pochodzące z Krajów Członkowskich Rady Europy, które podpisały Konwencję Europejską nr 123 (z wyjątkiem Państw Członkowskich WE)

1.6

Zwierzęta pochodzące z innych źródeł

1.7

Zwierzęta wykorzystane ponownie

1.a. Myszy (Mus musculus)8342275648409614562222
1.b. Szczury (Rattus norvegicus)3786636124547700495
1.c. Świnki morskie (Cavia porcellus)552848685341260
1.d. Chomiki (Mesocricetus)106106000
1.e. Inne gryzonie (other Rodentia)2296
1.f. Króliki (Oryctolagus cuniculus)1919151400405319
1.g. Koty (Felis catus)990009
1.h. Psy (Canis familiaris)1090001090
1.i. Fretki (Mustela putorius furo)000000
1.j. Inne drapieżne (InneCarnivora)415
1.k. Konie, osły i ich mieszańce (Equidae)342
1.l. Świnie (Sus)1138
1.m. Kozy (Capra)136
1.n. Owce (Ovis)355
1.o. Bydło (Bos)2494
1.p. Małpiatki (Prosimia)000000
1.q. Małpy szerokonose (Ceboidea)000000
1.r. Małpy wąskonose (Cercopithecoidea)000000
1.s. Człekokształtne (Hominoidea)000000
1.t. Inne ssaki (Inne Mammalia)1233
1.u. Przepiórki (Coturnix coturnix)27502750000
1.v. Inne ptaki (Inne Aves)11704
1.w. Gady (Reptilia)132
1.x. Płazy (Amphibia)1358
1.y. Ryby (Pisces)8844
1.z. Razem162156

TABELA 2: Liczba zwierząt wykorzystanych w doświadczeniach dla wybranych celów

2.1

Gatunek

2.2

Badania biologiczne o charakterze podstawowym

2.3

Prace badawczo-rozwojowe nad produktami i urządzeniami dla medycyny i stomatologii oraz weterynarii (z wyłączeniem ocen toksykologicznych i innych ocen bezpieczeństwa zamieszczonych w kolumnie 2.6)

2.4

Produkcja i kontrola jakości produktów i urządzeń dla medycyny i stomatologii

2.5

Produkcja i kontrola jakości produktów i urządzeń dla weterynarii

2.6

Oceny toksykologiczne i inne oceny bezpieczeństwa (w tym ocena bezpieczeństwa produktów i urządzeń dla medycyny i stomatologii oraz weterynarii)

2.7

Diagnoza choroby

2.8

Kształcenie i szkolenia

2.9

Inne

2.10

Ogółem

2.a. Myszy55846125122347265722544685540258183422
2.b. Szczury28602466377015157278613728637866
2.c. Świnki morskie146102528993867842700185528
2.d. Chomiki8400021010106
2.e. Inne gryzonie21810000095202296
2.f. Króliki49033310448818101961271919
2.g. Koty900000009
2.h. Psy3700006606109
2.i. Fretki000000000
2.j. Inne drapieżne4110000400415
2.k. Konie, osły i ich mieszańce1390000880115342
2.l. Świnie858171000010901138
2.m. Kozy580000161250136
2.n. Owce292140003460355
2.o. Bydło217400301001200702494
2.p. Małpiatki000000000
2.q. Małpy szerokonose000000000
2.r. Małpy wąskonose000000000
2.s. Człekokształtne000000000
2.t. Inne ssaki123300000001233
2.u. Przepiórki275000000002750
2.v. Inne ptaki767913628646302021887105111704
2.w. Gady1290000030132
2.x. Płazy88900016045301358
2.y. Ryby474300028094504224208844
2.z. Ogółem10875018854640640397737661052164609162156

TABELA 3: Liczba zwierząt wykorzystanych w ocenach toksykologicznych oraz innych ocenach bezpieczeństwa

3.1

Gatunek

3.2

Produkty/substancje lub urządzenia dla medycyny i stomatologii oraz weterynarii

3.3

Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w rolnictwie

3.4

Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w przemyśle

3.5

Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w gospodarstwie domowym

3.6

Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako kosmetyki lub artykuły toaletowe

3.7

Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako dodatki do żywności przeznaczonej dla człowieka

3.8

Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako dodatki do pasz dla zwierząt

3.9

Potencjalne lub rzeczywiste skażenia w środowisku ogólnym niewymienione w innych kolumnach

3.10

Inne oceny toksykologiczne i inne oceny bezpieczeństwa

3.11

Ogółem

3.a. Myszy184700000004072254
3.b. Szczury46151035900400152501572
3.c. Świnki morskie29145200041000784
3.d. Chomiki210000000021
3.e. Inne gryzonie0000000000
3.f. Króliki1115214300001181
3.g. Koty0000000000
3.h. Psy0000000000
3.i. Fretki0000000000
3.j. Inne drapieżne0000000000
3.k. Konie, osły i ich mieszańce0000000000
3.l. Świnie0000000000
3.m. Kozy0000000000
3.n. Owce0000000000
3.o. Bydło03000007000100
3.p. Małpiatki0000000000
3.q. Małpy szerokonose0000000000
3.r. Małpy wąskonose0000000000
3.s. Człekokształtne0000000000
3.t. Inne ssaki0000000000
3.u. Przepiórki0000000000
3.v. Inne ptaki0000000000
3.w. Gady0000000000
3.x. Płazy000000016016
3.y. Ryby023934160000002809
3.z. Ogółem273134377893081701684587737

TABELA 4: Liczba zwierząt wykorzystanych w doświadczeniach służących badaniu chorób ludzi i zwierząt

4.1

Gatunek

4.2

Choroby sercowo-naczyniowe u ludzi

4.3

Zaburzenia nerwowe i umysłowe u ludzi

4.4

Choroby nowotworowe u ludzi (z wyjątkiem ocen zagrożeń lub ryzyka narażenia na działanie czynników rakotwórczych)

4.5

Inne choroby człowieka

4.6

Badania dotyczące chorób zwierząt

4.7

Ogółem

4.a. Myszy2823189571126310468151545026
4.b. Szczury2253625778022131211515
4.c. Świnki morskie000000
4.d. Chomiki000000
4.e. Inne gryzonie08103535151
4.f. Króliki0069734137
4.g. Koty000000
4.h. Psy000000
4.i. Fretki000000
4.j. Inne drapieżne000000
4.k. Konie, osły i ich mieszańce00008080
4.l. Świnie34000842
4.m. Kozy000088
4.n. Owce000729
4.o. Bydło000055
4.p. Małpiatki000000
4.q. Małpy szerokonose000000
4.r. Małpy wąskonose000000
4.s. Człekokształtne000000
4.t. Inne ssaki000000
4.u. Przepiórki000000
4.v. Inne ptaki000000
4.w. Gady0000200200
4.x. Płazy000000
4.y. Ryby000000
4.z. Ogółem5110252951204912820189957173

TABELA 5: Liczba zwierząt wykorzystanych w produkcji i kontroli jakości produktów i urządzeń dla medycyny, stomatologii i weterynarii

5.1

Gatunek

5.2

Prawo krajowe odnoszące się tylko do jednego Państwa Członkowskiego WE

5.3

Prawo WE, wliczając w to Farmakopeę Europejską

5.4

Prawo kraju członkowskiego Rady Europy, nie będącego Państwem Członkowskim WE

5.5

Inne prawo

5.6

Jakiekolwiek połączenie 5.2/5.3/5.4/5.5

5.7

Brak wymagań normatywnych

5.8

Ogółem

5.a. Myszy156327580006835004
5.b. Szczury275399011100785
5.c. Świnki morskie213219045003285
5.d. Chomiki0000000
5.e. Inne gryzonie0000000
5.f. Króliki27927300040592
5.g. Koty0000000
5.h. Psy0000000
5.i. Fretki0000000
5.j. Inne drapieżne0000000
5.k. Konie, osły i ich mieszańce0000000
5.l. Świnie0000000
5.m. Kozy0000000
5.n. Owce0000000
5.o. Bydło000003030
5.p. Małpiatki0000000
5.q. Małpy szerokonose0000000
5.r. Małpy wąskonose0000000
5.s. Człekokształtne0000000
5.t. Inne ssaki0000000
5.u. Przepiórki0000000
5.v. Inne ptaki286173000290749
5.w. Gady0000000
5.x. Płazy0000000
5.y. Ryby0000000
5.z. Ogółem2424682201560104310445

TABELA 6: Liczba zwierząt wykorzystanych w ocenach toksykologicznych oraz innych ocenach bezpieczeństwa

6.1

Gatunek

6.2

Prawo krajowe odnoszące się tylko do jednego Państwa Członkowskiego WE

6.3

Prawo WE, wliczając w to Farmakopeę Europejską

6.4

Prawo kraju członkowskiego Rady Europy, niebędącego Państwem Członkowskim WE

6.5

Inne prawo

6.6

Jakiekolwiek połączenie 6.2/ 6.3/ 6.4/ 6.5

6.7

Brak wymagań normatywnych

6.8

Ogółem

6.a. Myszy3571096043003712254
6.b. Szczury2311035065372041572
6.c. Świnki morskie07840000784
6.d. Chomiki000002121
6.e. Inne gryzonie0000000
6.f. Króliki71740000181
6.g. Koty0000000
6.h. Psy0000000
6.i. Fretki0000000
6.j. Inne drapieżne0000000
6.k. Konie, osły i ich mieszańce0000000
6.l. Świnie0000000
6.m. Kozy0000000
6.n. Owce0000000
6.o. Bydło35006500100
6.p. Małpiatki0000000
6.q. Małpy szerokonose0000000
6.r. Małpy wąskonose0000000
6.s. Człekokształtne0000000
6.t. Inne ssaki0000000
6.u. Przepiórki0000000
6.v. Inne ptaki0000000
6.w. Gady0000000
6.x. Płazy000160016
6.y. Ryby0002809002809
6.z. Ogółem630308903385375967737

TABELA 7: Liczba zwierząt wykorzystanych w ocenach toksykologicznych oraz innych ocenach bezpieczeństwa

7.1.

Gatunek

7.2

Metody badania toksyczności ostrej i podostrej (w tym badania dawki granicznej)

7.3

Działanie drażniące na skórę

7.4

Działania uczulające skórę

7.5

Działania drażniące na oczy

7.6

Toksyczność podchroniczna i przewlekła

7.7

Rakotwórczość

7.8

Działanie teratogenne oraz badania toksycznego wpływu na rozwój okołoporodowy i poporodowy

7.9

Mutagenność

7.10

Toksyczność na płodność

7.11

Toksyczność względem kręgowców wodnych, nieujęta w innych kolumnach

7.12

Inne

7.13

Ogółem

7.2.1.

LD50, LC50

7.2.2

Inne metody letalne

7.2.3

Przyżyciowe metody oparte na objawach klinicznych

7.a. Myszy10018813800000000018282254
7.b. Szczury3910229380031201281625502031572
7.c. Świnki morskie00410703000000040784
7.d. Chomiki0000210000000021
7.e. Inne gryzonie00000000000000
7.l. Króliki0001320460000003181
7.g. Koty00000000000000
7.h. Psy00000000000000
7.i. Fretki00000000000000
7.j. Inne drapieżne00000000000000
7.k. Konie, osły i ich mieszańce00000000000000
7.l. Świnie00000000000000
7.m. Kozy00000000000000
7.n. Owce00000000000000
7.o. Bydło000000007003000100
7.p. Małpiatki00000000000000
7.q. Małpy szerokonose00000000000000
7.r. Małpy wąskonose00000000000000
7.s. Człekokształtne00000000000000
7.t. Inne ssaki00000000000000
7.u. Przepiórki00000000000000
7.v. Inne ptaki00000000000000
7.w. Gady00000000000000
7.x. Płazy0000000000016016
7.y. Ryby192950000000000797332809
7.z. Ogółem24202384081707244631201981628581321077737

TABELA 8: Liczba zwierząt wykorzystanych w ocenach toksykologicznych oraz innych ocenach bezpieczeństwa

8.1.

Produkty

8.2

Metody badania toksyczności ostrej i podostrej (w tym badania dawki granicznej)

8.3

Działanie drażniące na skórę

8.4

Działania uczulające na skórę

8.5

Działania drażniące na oczy

8.6

Toksyczność podchroniczna i przewlekła

8.7

Rakotwórczość

8.8

Działanie teratogenne oraz badania toksycznego wpływu na rozwój okołoporodowy i poporodowy

8.9

Mutagenność

8.10

Toksyczność na płodność

8.11

Toksyczność względem kręgowców wodnych, nieujęta w innych kolumnach

8.12

Inne

8.13

Ogółem

8.2.1.

LD50, LC50

8.2.2

Inne metody letalne

8.2.3

Przyżyciowe metody oparte na objawach klinicznych

8.a. Produkty/substancje lub urządzenia dla medycyny i stomatologii oraz weterynarii25768204902722150000146016232731
8.b. Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w rolnictwie1673060534521900001238132443437
8.c. Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w przemyśle4900152703110012801600789
8.d. Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w gospodarstwie domowym00000300000003
8.e. Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako kosmetyki lub artykuły toaletowe00000000000000
8.f. Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako dodatki do żywności przeznaczonej do spożycia przez człowieka00410000000004081
8.g. Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako dodatki do pasz przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta0000000070000070
8.h. Potencjalne lub rzeczywiste skażenia w środowisku ogólnym niewymienione w innych kolumnach0000000001600152168
8.i. Inne oceny toksykologiczne lub oceny bezpieczeństwa0170880001520000048458
8.j. Ogółem24202384081707244631201981628581321077737

TABELA 9: Liczba przeprowadzonych doświadczeń w zależności od stopnia inwazyjności

9.1

Stopień inwazyjności

9.2

Liczba przeprowadzonych doświadczeń

9.a. I164
9.b. II698
9.c. III501
9.d. IV295
9.e. X0
9.f. Ogółem1658
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).