Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.71 | zarządzenie z dnia 24 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2013.35 | zarządzenie z dnia 24 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki

Dz.Urz.MSWiA.2013.70 | postanowienie z dnia 23 września 2013 r. | Akt indywidualny

Warunki i sposoby korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

Dz.Urz.KGP.2013.83 | decyzja z dnia 23 września 2013 r. | Akt utracił moc

Warunki i sposoby korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

Dz.Urz.KGP.2013.83 | decyzja z dnia 23 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia zbioru danych osobowych "Licencja".

Dz.Urz.KGP.2013.82 | decyzja z dnia 23 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.241 | decyzja z dnia 20 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dz.Urz.MRR.2013.14 | zarządzenie z dnia 20 września 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.230 | upoważnienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.235 | pełnomocnictwo z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Jednostka budżetowa - Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.232 | zarządzenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

Dz.Urz.MON.2013.229 | decyzja z dnia 19 września 2013 r. | Akt utracił moc

Usprawnienie systemów komunikacji elektronicznej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.227 | decyzja z dnia 19 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.233 | decyzja z dnia 19 września 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.233 | decyzja z dnia 19 września 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.233 | decyzja z dnia 19 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2013.30 | zarządzenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.231 | zarządzenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2013.28 | zarządzenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina.

Dz.Urz.MKiDN.2013.37 | zarządzenie z dnia 18 września 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw promocji i upowszechniania czytelnictwa.

Dz.Urz.MKiDN.2013.34 | zarządzenie z dnia 18 września 2013 r. | Akt utracił moc

Rada do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Dz.Urz.MKiDN.2013.35 | zarządzenie z dnia 18 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Rada do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Dz.Urz.MKiDN.2013.35 | zarządzenie z dnia 18 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Rada do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Dz.Urz.MKiDN.2019.15 | zarządzenie z dnia 18 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.56 | obwieszczenie z dnia 18 września 2013 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.55 | obwieszczenie z dnia 18 września 2013 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.57 | obwieszczenie z dnia 18 września 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2013.36 | zarządzenie z dnia 18 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Członkostwo Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Partnerstwie Morskiego Wsparcia Logistycznego.

Dz.Urz.MON.2013.226 | decyzja z dnia 17 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Członkostwo Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Partnerstwie Morskiego Wsparcia Logistycznego.

Dz.Urz.MON.2013.226 | decyzja z dnia 17 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dz.Urz.PKRUS.2013.25 | komunikat z dnia 17 września 2013 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.37 | komunikat z dnia 17 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.36 | obwieszczenie z dnia 17 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie promocji absolwentów uczelni wojskowych w 2013 r.

Dz.Urz.MON.2013.225 | decyzja z dnia 17 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Podział pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dz.Urz.MRR.2013.13 | zarządzenie z dnia 16 września 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji konkursowych do spraw wyłonienia Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących.

Dz.Urz.MNiSW.2013.52 | zarządzenie z dnia 13 września 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji konkursowych do spraw wyłonienia Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących.

Dz.Urz.MNiSW.2013.52 | zarządzenie z dnia 13 września 2013 r. | Akt indywidualny

Interpretacja ogólna w sprawie oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi.

Dz.Urz.MF.2013.30 | interpretacja ogólna z dnia 12 września 2013 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2013.31 | zarządzenie z dnia 12 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich.

Dz.Urz.MZ.2013.32 | zarządzenie z dnia 11 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zespół do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2013.27 | zarządzenie z dnia 11 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zespół do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2013.27 | zarządzenie z dnia 11 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zespół do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2013.27 | zarządzenie z dnia 11 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zespół do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2013.27 | zarządzenie z dnia 11 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dz.Urz.MZ.2013.33 | zarządzenie z dnia 11 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.10 | zarządzenie z dnia 10 września 2013 r. | Akt utracił moc

Wytyczne do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2014.

Dz.Urz.MKiDN.2013.32 | zarządzenie z dnia 10 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2013.84 | decyzja z dnia 10 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2013.51 | zarządzenie z dnia 10 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Dz.Urz.MKiDN.2013.33 | zarządzenie z dnia 10 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Dz.Urz.MKiDN.2013.33 | zarządzenie z dnia 10 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Karta audytu wewnętrznego w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.81 | decyzja z dnia 9 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Karta audytu wewnętrznego w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.81 | decyzja z dnia 9 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie imienia patrona Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2013.219 | decyzja z dnia 9 września 2013 r. | Akt indywidualny

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy.

Dz.Urz.MON.2013.221 | decyzja z dnia 9 września 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Departamentu Prawnego.

Dz.Urz.MON.2013.222 | decyzja z dnia 9 września 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie form przedsięwzięć teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.80 | zarządzenie z dnia 9 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia płk Konstantego Miodowicza auli w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie.

Dz.Urz.ABW.2013.18 | decyzja z dnia 6 września 2013 r. | Akt indywidualny