Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu "Mobilność Plus".

Dz.Urz.MNiSW.2015.47 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Systemu Monitoringu Floty Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2015.17 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Dz.Urz.MS.2015.174 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Dz.Urz.MS.2015.174 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Dz.Urz.MS.2015.174 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zasady korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2015.18 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zasady postępowania w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2015.23 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zasady postępowania w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2015.23 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zasady postępowania w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2015.23 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zasady postępowania w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2015.23 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Dz.Urz.KGPSP.2015.12 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

Dz.Urz.KGP.2015.45 | decyzja z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2015.27 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.39 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Działalność Wojskowa Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2015.195 | decyzja z dnia 30 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Noty i dyfuzje Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol.

Dz.Urz.KGP.2015.44 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Odwołanie pełnomocnictw.

Dz.Urz.MON.2015.196 | decyzja z dnia 30 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Święta Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego.

Dz.Urz.MON.2015.197 | decyzja z dnia 30 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich.

Dz.Urz.MNiSW.2015.39 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Polityki przeciwdziałania korupcji oraz nadużyciom finansowym.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.25 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.193 | decyzja z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.193 | decyzja z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Organizacja w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego.

Dz.Urz.MON.2015.192 | decyzja z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Organizacja w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego.

Dz.Urz.MON.2015.192 | decyzja z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu do ustalenia zasad obliczania wskaźnika udziału kosztów w przychodach.

B.I.LP.2015.8.110 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2015.53 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.34 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.18 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2015.52 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2015.52 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.173 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych .

Dz.Urz.MZ.2015.27 | obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zakres tematyczny egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2015.34 | komunikat z dnia 24 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.191 | decyzja z dnia 24 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego z zakresu metodyki nauczania.

Dz.Urz.KGP.2015.43 | decyzja z dnia 24 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Komisja do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.

Dz.Urz.MON.2015.175 | decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Komisja do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.

Dz.Urz.MON.2015.175 | decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Termin egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2015.33 | komunikat z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego.

Dz.Urz.MON.2015.177 | decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu.

Dz.Urz.MON.2015.184 | decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu.

Dz.Urz.MON.2015.185 | decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku.

Dz.Urz.MON.2015.188 | decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2015.182 | decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2015.179 | decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej na mundur połowy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.

Dz.Urz.MON.2015.186 | decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie.

Dz.Urz.MON.2015.183 | decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2015.180 | decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie Wojskowej Odznaki Górskiej 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Dz.Urz.MON.2015.190 | decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie osobowym Rady Naukowo-Technicznej.

Dz.Urz.KGPSP.2015.11 | decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy