Departmental acts

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GIOŚ.2015.7 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i funkcjonowanie systemu reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.208 | decyzja z dnia 13 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Organizacja i funkcjonowanie systemu reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.208 | decyzja z dnia 13 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Planowanie i udzielanie zamówień publicznych w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2015.50 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Planowanie i udzielanie zamówień publicznych w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2015.50 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Planowanie i udzielanie zamówień publicznych w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2015.50 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw związanych z wykrywaniem oszustw i urządzeń manipulacyjnych w tachografach.

Dz.Urz.GITD.2015.24 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Termin egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2015.38 | komunikat z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości - Koordynatora do Spraw Równego Traktowania.

Dz.Urz.MS.2015.175 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zakres tematyczny egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2015.39 | komunikat z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2015.41 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Termin pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2015.36 | komunikat z dnia 9 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zakres tematyczny egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2015.37 | komunikat z dnia 9 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.204 | decyzja z dnia 9 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2015.206 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w San Juan (Portoryko).

Dz.Urz.MSZ.2015.23 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2015.24 | postanowienie z dnia 8 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw oceny "pakietu onkologicznego".

Dz.Urz.MZ.2015.30 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2015.25 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sokołowie Podlaskim.

Dz.Urz.MRiRW.2015.14 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2015.29 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu Projektowego do opracowania modelu kompetencyjnego w PGL Lasy Państwowe.

B.I.LP.2015.8.113 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Projektowego do spraw opracowania opisów stanowisk pracy w PGL LP.

B.I.LP.2015.8.112 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za czerwiec 2015 r.

Dz.Urz.MF.2015.44 | obwieszczenie z dnia 7 lipca 2015 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie statutu Instytutu Geodezji i Kartografii.

Dz.Urz.MC.2015.46 | decyzja z dnia 7 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Dz.Urz.MC.2015.47 | decyzja z dnia 7 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2015.44 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Podział pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2015.18 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.203 | decyzja z dnia 6 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2015.1 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.32 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.29 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.29 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.29 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.28 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.28 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych "zagospodarowanie przestrzenne".

Dz.Urz.MIniR.2015.41 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Unieważnienie pieczęci urzędowej.

Dz.Urz.MON.2015.201 | komunikat z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie Strategii Informatyzacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na lata 2015-2018.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.26 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe.

Dz.Urz.MIniR.2015.39 | obwieszczenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Powierniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.30 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy