Dzienniki UE

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2014.457.8 | informacja z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Opinia w sprawie europejskiej polityki imigracyjnej (opinia rozpoznawcza).

Dz.U.UE.C.2014.458.7 | opinia z dnia 11 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/920/WPZiB w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej

Dz.U.UE.L.2014.363.149 | decyzja z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Komunikat dotyczący Europejskiej Nagrody Obywatelskiej CIVI EUROPAEO PRAEMIUM.

Dz.U.UE.C.2014.457.4 | informacja z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7450 - EQT VI/Siemens Audiologische Technik).

Dz.U.UE.C.2014.457.1 | komunikat z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Rozporządzenie wykonawcze 2014/1345 w sprawie określenia ilości nadwyżkowych cukru, izoglukozy i fruktozy w Chorwacji

Dz.U.UE.L.2014.363.80 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Skarga wniesiona w dniu 22 października 2014 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-21/14).

Dz.U.UE.C.2014.455.15 | ogłoszenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Skarga wniesiona w dniu 17 października 2014 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-20/14).

Dz.U.UE.C.2014.455.14 | ogłoszenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Dni ustawowo wolne od pracy w 2015 r.: państwa EOG/EFTA oraz instytucje EOG.

Dz.U.UE.C.2014.455.9 | informacja z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2014.455.2 | informacja z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7405 - Yanfeng/JCI Interiors business).

Dz.U.UE.C.2014.455.1 | komunikat z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 1.

Dz.U.UE.C.2014.454.49 | dokument budżetowy z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 1.

Dz.U.UE.C.2014.454.46 | dokument budżetowy z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 3.

Dz.U.UE.C.2014.454.22 | dokument budżetowy z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 2.

Dz.U.UE.C.2014.454.4 | dokument budżetowy z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 2.

Dz.U.UE.C.2014.454.1 | dokument budżetowy z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie akt skargi nr CHAP(2012) 710.

Dz.U.UE.C.2014.453.28 | ogłoszenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 25 czerwca 2014 r. (Sprawa AT.39965 - Grzyby).

Dz.U.UE.C.2014.453.21 | informacja z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - Grzyby (AT.39965).

Dz.U.UE.C.2014.453.20 | informacja z dnia 23 czerwca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - Krewetki (AT.39633).

Dz.U.UE.C.2014.453.13 | informacja z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2014.453.4 | informacja z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany