Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.156.267

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 10 MARCA 2016 R.

(2017/C 156/04)

(Dz.U.UE C z dnia 18 maja 2017 r.)

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia ...........................................................................................................

2. Epidemia wirusa Zika (debata) ............................................................................................

3. Unia bankowa - Sprawozdanie roczne za rok 2015 (debata) ...............................................

4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata). ....................................................................................................................

4.1. Wolność słowa w Kazachstanie ..................................................................................

4.2. Egipt, w szczególności sprawa Giulia Regeniego .......................................................

4.3. Demokratyczna Republika Konga ..............................................................................

5. Komunikat Przewodniczącego ............................................................................................

6. Przedłużenie mandatu specjalnej komisji ds. interpretacji prawa podatkowego lub innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE II) ...............................................

7. Głosowanie ..........................................................................................................................

7.1. Wolność słowa w Kazachstanie (głosowanie) .............................................................

7.2. Egipt, w szczególności sprawa Giulia Regeniego (głosowanie) ..................................

7.3. Demokratyczna Republika Konga ...............................................................................

7.4. Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej (głosowanie końcowe) ...........................................................

7.5. Weterynaryjne produkty lecznicze ***I (głosowanie) ................................................

7.6. Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I (głosowanie) ................................................................................................

7.7. Ku gospodarce opartej na danych (głosowanie) ..........................................................

7.8. Sytuacja w Erytrei (głosowanie) ..................................................................................

7.9. Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (głosowanie). ...............................................................................................................

7.10. Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Czarnogóry (głosowanie) ...................................

7.11. Unia bankowa - Sprawozdanie roczne za rok 2015 (głosowanie) ...............................

8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania ......................................................................................

9. Korekty głosowania i zamiary głosowania ...........................................................................

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia ...........................................................

11. Kryzys cenowy w europejskim sektorze wieprzowiny (debata) ..........................................

12. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu) ...................................................................

13. Składanie dokumentów .......................................................................................................

14. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów .......................................................................

15. Petycje ..................................................................................................................................

16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia .......................................

17. Kalendarz następnych posiedzeń .........................................................................................

18. Przerwa w obradach .............................................................................................................

LISTA OBECNOŚCI ..................................................................................................................

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA .........................................................................................................

1. Wolność słowa w Kazachstanie ...........................................................................................

2. Egipt, w szczególności sprawa Giulia Regeniego ................................................................

3. Demokratyczna Republika Konga .......................................................................................

4. Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej ***I. ................................................................................................................

5. Weterynaryjne produkty lecznicze***I ...............................................................................

6. Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I ......................................................................................................................................

7. Ku gospodarce opartej na danych ........................................................................................

8. Sytuacja w Erytrei ................................................................................................................

9. Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii .............

10. Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Czarnogóry .................................................................

11. Unia bankowa - Sprawozdanie roczne za rok 2015 .............................................................

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH .....................................................................................

1. RC-B8-0337/2016 - Popr. 5 .................................................................................................

2. RC-B8-0337/2016 - Popr. 3 .................................................................................................

3. RC-B8-0338/2016 - Rezolucja .............................................................................................

4. A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez - Rezolucja ustawodawcza .........................................

5. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 74/2 ..............................................................

6. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 74/4 ..............................................................

7. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 291 ...............................................................

8. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 111/2 ............................................................

9. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 113/2 ............................................................

10. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 293 ...............................................................

11. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 117/2 ............................................................

12. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 131 ...............................................................

13. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 299 ...............................................................

14. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 300 ...............................................................

15. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 301 ...............................................................

16. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 318 ...............................................................

17. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 319 ...............................................................

18. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 321 ...............................................................

19. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 322 ...............................................................

20. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 151 ...............................................................

21. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 302 ...............................................................

22. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 317 ...............................................................

23. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 226 ...............................................................

24. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 227 ...............................................................

25. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 230 oc - Art. 108 ust. 1 ................................

26. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 230 oc - Art. 108, pozostała część ...............

27. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 254 ...............................................................

28. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 273 ...............................................................

29. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 278 ...............................................................

30. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 305 ...............................................................

31. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 307 ...............................................................

32. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Popr. 314 ...............................................................

33. A8-0046/2016 - Françoise Grossetête - Odesłanie do komisji .............................................

34. A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu - Odesłanie do komisji ...................................

35. RC-B8-0318/2016 - Ust. 6/2 ................................................................................................

36. B8-0310/2016 - Ust. 1/2 ......................................................................................................

37. B8-0310/2016 - Ust. 2/2 ......................................................................................................

38. B8-0310/2016 - Popr. 13 ......................................................................................................

39. B8-0310/2016 - Popr. 14 ......................................................................................................

40. B8-0310/2016 - Popr. 17s ....................................................................................................

41. B8-0309/2016 - Ust. 33/2 ....................................................................................................

42. A8-0033/2016 - Roberto Gualtieri - Ust. 64 ........................................................................

43. A8-0033/2016 - Roberto Gualtieri - Ust. 65 ........................................................................

44. A8-0033/2016 - Roberto Gualtieri - Ust. 66 ........................................................................

45. A8-0033/2016 - Roberto Gualtieri - Rezolucja ....................................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.