Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.159.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 maja 2017 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 159/01)

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2017 r.)

Data przyjęcia decyzji01.09.2015
Numer pomocySA.38406 (2014/N)
Państwo członkowskieChorwacja
RegionHRVATSKA-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Program državnih potpora za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije
Podstawa prawnaStrategija energetskog razvitka Republike Hrvatske;

Zakon o energiji;

Zakon o tržištu električne energije;

Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije;

Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije;

Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom

energijom u okviru univerzalne usluge

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska, Rozwój sektorowy
Forma pomocyPozostałe - feed-in tariff.
BudżetCałkowity budżet: HRK 2 314 (w mln)

Budżet roczny: HRK 1 157 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwania01.01.2014 - 31.12.2015
Sektory gospodarkiWytwarzanie energii elektrycznej
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistarstvo gospodarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.

Miramarska 23, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.