Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.157.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2017

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 84 z dnia 17 marca 2017 r.)

(2017/C 157/14)

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2017 r.)

Strona 17, rozdział 5 4 Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania, ale niewykorzystane, kolumna Rok budżetowy 2016:

zamiast: "9 137",

powinno być: "9 136".

Kwota ogółem w tytule 5 zostaje zmieniona odpowiednio na "11 100", a kwota ogółem w kolumnie Rok budżetowy 2016 na "20 789 500".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.