Dzienniki UE

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9899 - KKR/Koos Holding Coöperatief).

Dz.U.UE.C.2020.309.1 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2020.308.1 | informacja z dnia 16 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Rozporządzenie wykonawcze 2020/1294 w sprawie unijnego mechanizmu finansowania energii ze źródeł odnawialnych

Dz.U.UE.L.2020.303.1 | rozporządzenie z dnia 15 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Wspólny katalog odmian roślin warzywnych Suplement 2020/8.

Dz.U.UE.C.2020.306.29 | informacja z dnia 15 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Rozporządzenie wykonawcze 2020/1291 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dz.U.UE.L.2020.302.17 | rozporządzenie z dnia 9 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie wykonawcze 2020/1290 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dz.U.UE.L.2020.302.14 | rozporządzenie z dnia 9 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie wykonawcze 2020/1289 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dz.U.UE.L.2020.302.11 | rozporządzenie z dnia 9 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie wykonawcze 2020/1288 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dz.U.UE.L.2020.302.8 | rozporządzenie z dnia 9 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych Suplement 2020/8.

Dz.U.UE.C.2020.306.1 | informacja z dnia 15 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dz.U.UE.C.2020.307.3 | informacja z dnia 11 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2020.307.2 | informacja z dnia 15 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9908 - Bonduelle/Unibel/Sparkling Partners/Végéhub/Yumi).

Dz.U.UE.C.2020.307.1 | komunikat z dnia 11 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2020.305.2 | informacja z dnia 15 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie o naborze - Dyrektor wykonawczy (K/M) - Nr ref.: ESMA/2020/VAC10/AD 14.

Dz.U.UE.C.2020.305A.1 | ogłoszenie z dnia 15 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2020.305.1 | informacja z dnia 14 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Rozporządzenie wykonawcze 2020/1279 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dz.U.UE.L.2020.301.1 | rozporządzenie z dnia 9 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Sprawa T-485/20: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2020 r. - Junqueras i Vies / Parlament.

Dz.U.UE.C.2020.304.25/2 | ogłoszenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-484/20: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2020 r. - SATSE/Komisja.

Dz.U.UE.C.2020.304.25/1 | ogłoszenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-481/20: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2020 r. - Magnetec / EUIPO (CoolTUBE).

Dz.U.UE.C.2020.304.24 | ogłoszenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-479/20: Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2020 r. - Eurobolt i in. / Komisja.

Dz.U.UE.C.2020.304.22 | ogłoszenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-478/20: Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2020 r. - Bigben Connected/EUIPO - Forsee Power (FORCE POWER).

Dz.U.UE.C.2020.304.21 | ogłoszenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-468/20: Skarga wniesiona w dniu z dnia 24 lipca 2020 r. - LB / Parlament.

Dz.U.UE.C.2020.304.20 | ogłoszenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-467/20: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2020 r. - Industria de Diseno Textil / EUIPO - Ffauf Italia (ZARA).

Dz.U.UE.C.2020.304.19 | ogłoszenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-449/20: Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2020 r. - Banque postale / SRB.

Dz.U.UE.C.2020.304.17/2 | ogłoszenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-448/20: Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2020 r. - BPCE i in. / SRB.

Dz.U.UE.C.2020.304.17/1 | ogłoszenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-447/20: Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2020 r. - BNP Paribas / SRB.

Dz.U.UE.C.2020.304.16 | ogłoszenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-446/20: Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2020 r. - Confédération nationale du Crédit mutuel i in. / SRB.

Dz.U.UE.C.2020.304.15/2 | ogłoszenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-445/20: Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2020 r. - - Crédit agricole i in. / SRB.

Dz.U.UE.C.2020.304.15/1 | ogłoszenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-444/20: Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2020 r. - Société générale i in. / SRB.

Dz.U.UE.C.2020.304.14 | ogłoszenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-616/18: Postanowienie Prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 2 marca 2020 r. - Cofidis SA v. YU, ZT.

Dz.U.UE.C.2020.304.13 | ogłoszenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Inspektora Ochrony Danych Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS/2020/11).

Dz.U.UE.C.2020.303.5 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2020.303.3 | informacja z dnia 9 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2020.303.2 | informacja z dnia 9 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie do ogłoszenia o naborze nr COR/AD 14/20 BIS/20 - Dyrektor (m/k).

Dz.U.UE.C.2020.303A.1 | sprostowanie z dnia 14 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2020.303.1 | informacja z dnia 11 września 2020 r. | Akt nienormatywny