Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu - SA.105224

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.110.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 marca 2023 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

SA.105224

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 110/09)

(Dz.U.UE C z dnia 24 marca 2023 r.)

Data przyjęcia decyzji6.2.2023
Numer pomocySA.105224
Państwo członkowskieNiemcy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)INVEST Scheme - Direct grants for risk capital investments - Prolongation and Amendment of the INVEST Guidelines
Podstawa prawnaFörderrichtlinie zur Bezuschussung von Wagniskpaital privater Investierender für junge innovative Unternehmen
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyFinansowanie ryzyka, MŚP, Badania, rozwój i innowacje
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 183 720 000 EUR

Budżet roczny: 45 930 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwania6.2.2023 - 31.12.2026
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.