Professional association acts

Brak tytułu.

KRD.2019.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej.

Lekarz.2019.1.11 | uchwała z dnia 11 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej.

Lekarz.2019.1.11 | uchwała z dnia 11 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie XII Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej".

Lekarz.2019.1.11 | uchwała z dnia 11 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków finansowych na dofinansowanie druku książki pt. "Lekarze Nadziei".

Lekarz.2019.1.11 | uchwała z dnia 11 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Realizacja budżetu sądów powszechnych na rok 2019 i planu budżetu sądów powszechnych na 2020 rok.

Sędz.2019.1.11 | stanowisko z dnia 11 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakup sprzętu komputerowego.

Lekarz.2019.1.11 | uchwała z dnia 11 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.1.11 | uchwała z dnia 11 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych.

Radc.2019.1.10 | uchwała z dnia 10 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych".

Radc.2019.1.10 | uchwała z dnia 10 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Krajowe standardy badania (800 (Z), 805 (Z), 810 (Z)).

Rewid.2019.1.9 | uchwała z dnia 9 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2019.1.9 | uchwała z dnia 9 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.1.9 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.1.9 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Sędz.2019.1.9 | opinia z dnia 9 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.1.8 | uchwała z dnia 8 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.1.8 | uchwała z dnia 8 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Lekarz.2019.1.4 | stanowisko z dnia 4 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie zakresu działania Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2019-2022.

PAN.2019.1.4 | decyzja z dnia 4 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Lekarz.2018.12.21 | stanowisko z dnia 21 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Nagroda im. Andrzeja Malewskiego.

PAN.2018.12.19 | decyzja z dnia 19 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie "Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland".

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Organizacja przez Krajową Radę Doradców Podatkowych ogólnopolskich konferencji w roku 2019.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie oraz tryb działania Komisji ds. opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2019.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie projektów dokumentów zjazdowych.

Rewid.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej KRDP.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Komisji Finansowej KRDP.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Nagrody "Kobieta Adwokatury".

Adwok.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Rozpoczęcie prac dotyczących rebrandingu (tj. odnowienia marki) Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Strategia działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2019.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Unifikacja i ujednolicenie sprzętu komputerowego i oprogramowania w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie na 2019 r. kwoty, powyżej której przeprowadzana jest procedura przetargowa.

Rewid.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany