Professional association acts

Utworzenie rezerwy w roku 2019 na pokrycie kosztów organizacji VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Wybór Przewodniczących komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakup sprzętu dla Biura Izby oraz Biur w Regionalnych Oddziałach Izby.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zasady lokowania środków finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zasady wyboru i liczba delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Rewid.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej KRDP na rok 2019.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Finansowej KRDP.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Informatyzacji KRDP.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Ofert KRDP.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP.

Podat.2018.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu kontrolującego Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP.

Podat.2018.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu kontrolującego Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP.

Podat.2018.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Ośrodek ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Ośrodek Historyczny Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Ośrodek Współpracy Zagranicznej.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2018.12.14 | stanowisko z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków Rady Programowej Gazety Lekarskiej.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie kierownika Ośrodka Doskonalenia Zawodowego.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie kierownika Ośrodka ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie kierownika Ośrodka Historycznego.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie kierownika Ośrodka Współpracy Zagranicznej.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Przewodniczącego Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Redaktora Naczelnego Gazety Lekarskiej.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Lekarz.2018.12.14 | stanowisko z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2018.12.14 | opinia z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy z Ministrem Zdrowia.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy z Ministrem Zdrowia.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie roku 2019 Rokiem Obchodów 30-lecia Reaktywowania Izb Lekarskich w Polsce.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zasady wydawania Gazety Lekarskiej i Biuletynu Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr ZZP.261.31.2018.

PAN.2018.12.14 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania zespołu ds. oceny ofert na zakup siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie wyboru mediatora.

Lekarz.2018.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2018.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

PolKA.2018.12.13 | statut z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy dotyczącej montażu agregatów klimatyzacyjnych.

Lekarz.2018.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy dotyczącej usług hotelowych.

Lekarz.2018.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2019 roku.

Lekarz.2018.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2018.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

Lekarz.2018.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania zespołu roboczego ds. współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lekarz.2018.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2019.

Lekarz.2018.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Sędz.2018.12.12 | opinia z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2019

Radc.2018.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie przewodniczącego kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe"

Radc.2018.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych

Radc.2018.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

Radc.2018.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Budżet Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2019

Radc.2018.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2019

Radc.2018.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Mediacji Gospodarczej na rok 2019

Radc.2018.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2019

Radc.2018.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2019

Radc.2018.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2019

Radc.2018.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.12.7 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Krajowej Izby Radców Prawnych za 2018 r.

Radc.2018.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej

Radc.2018.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt nieoceniany