Professional association acts

Prezydencki projektu ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej.

Lekarz.2019.2.8 | stanowisko z dnia 8 lutego 2019 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków na dofinansowanie gali "Miłosierny Samarytanin 2018".

Lekarz.2019.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2019 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków na organizację IV Kongresu Nauk Sądowych.

Lekarz.2019.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2019 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków na udział członków Naczelnej Rady Lekarskiej w Kongresie Polonii Medycznej.

Lekarz.2019.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2019 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Lekarz.2019.2.8 | stanowisko z dnia 8 lutego 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2019 r. | Akt nieoceniany

Zasady przeprowadzania przetargów.

Rewid.2019.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2019 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie ortodoncji.

Lekarz.2019.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2019.

Lekarz.2019.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2019 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2019.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Informatyzacji.

Podat.2019.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym KRDP.

Podat.2019.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2019.

Lekarz.2019.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2019.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2019.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Ośrodka Doskonalenia Zawodowego.

Lekarz.2019.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Ośrodka ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa.

Lekarz.2019.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Ośrodka Historycznego Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2019.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Ośrodka Współpracy Zagranicznej.

Lekarz.2019.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2019.1.25 | stanowisko z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Lekarz.2019.1.25 | stanowisko z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich.

Lekarz.2019.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Publiczne wypowiedzi Pani Ireny Kamińskiej - sędzi Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.

Sędz.2019.1.25 | stanowisko z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (UD46).

Sędz.2019.1.25 | opinia z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Skład Komisji Stypendialnej Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2019.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Lekarz.2019.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza.

Notar.2019.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu nadawania odznaczenia "Meritus Pro Medicis".

Lekarz.2019.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie redaktora naczelnego Kwartalnika Krajowej Rady Sądownictwa.

Sędz.2019.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie zespołu roboczego ds. rehabilitacji.

Lekarz.2019.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarz.2019.1.24 | stanowisko z dnia 24 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

Sędz.2019.1.24 | opinia z dnia 24 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Przystąpienie do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rewid.2019.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2019.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Krajowej Rady Sądownictwa.

Sędz.2019.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Sędz.2019.1.24 | opinia z dnia 24 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na Zjazd Niemieckich Lekarzy.

Lekarz.2019.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji do spraw współpracy z zagranicą Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2019.1.23 | decyzja z dnia 23 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.1.22 | uchwała z dnia 22 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.1.22 | uchwała z dnia 22 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.1.22 | uchwała z dnia 22 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2019.1.22 | uchwała z dnia 22 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie komitetów problemowych i rad przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.

PAN.2019.1.22 | uchwała z dnia 22 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Wniosek o powołanie członków rad kuratorów.

PAN.2019.1.22 | uchwała z dnia 22 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały nr 95/2018 Prezydium NRA z dnia 6 listopada 2018 roku.

Adwok.2019.1.22 | uchwała z dnia 22 stycznia 2019 r. | Akt nieoceniany