Questions and answers

Czy w szkole policealnej powinien być zatrudniony doradca zawodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zwolnione z egzekucji komorniczej jest stypendium socjalne wpływające na rachunek bankowy ze szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Hopcia Patryk | Nieaktualne

Czy zwolnione z egzekucji komorniczej jest stypendium stażowe wpływające na rachunek bankowy z firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Hopcia Patryk | Nieaktualne

Czy żłobki wchodzące w skład zespołu mogą mieć jeden plan finansowy dla zespołu żłobków?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie kwalifikacje potrzebne są do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego w szkole ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać języka polskiego w szkołach podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki organ stwierdza niezgodność z prawem statutu szkoły niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak należy dokonać waloryzacji odszkodowania ustalonego w decyzji o wywłaszczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak należy nauczycielom rozliczyć niewypracowane godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jak należy postąpić w sytuacji kiedy uczeń klasy III gimnazjum nie przystąpi do egzaminów klasyfikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo określić liczbę godzin nauczyciela praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy nie zostało wykonane zarządzenie nakładające obowiązek likwidacji pomostu pływającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak rozliczać samochody, które są wynajmowane innym podmiotom?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak wygląda aktualnie w praktyce naliczanie opłaty stałej i zmiennej za wprowadzanie wód opadowych do rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak wykazać świadczenie usług na rzecz ambasady duńskiej w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wykazać zakup nośnika i opłatę za wysyłkę z tytułu faktury dostarczonej po zakupie licencji do filmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto jest wytwórcą katalizatora odpadowego - spółka czy dostawca katalizatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Na jakiej powierzchni działki możliwa jest zabudowa szeregowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Od kiedy powinno zostać przyznane wnioskodawczyni prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Z jaką datą powinna zakończyć się umowa o pracę nauczyciela, który został zatrudniony na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Co zrobić, jeśli nowe rękawice ochronne powodują podrażnienia skóry pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy babcię należy ująć w strukturze rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy brak dokumentów źródłowych uniemożliwia aktualizację wartości początkowej budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy buty z podnoskiem to środki ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy dostawa energii elektrycznej jest zamówieniem powtarzającym się okresowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy dyrektor może odstąpić od przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może udostępnić rodzicowi ksero notatki ze spotkania rodzica, dyrektora i wychowawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy ewidencję czasu pracy należy przechowywać w wersji papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy istnieje zakaz spożywania posiłków na halach produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy jeśli coś nie wlicza się do powierzchni zabudowy to oznacza że obiekt ten nie jest zabudową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy kontynuować wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z wcześniej wydaną decyzją?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy lekarze mają obowiązek udzielania informacji o pacjentach na wniosek MOPS-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy mała jednostka musi rozliczać budowę domków jednorodzinnych jako kontrakty długoterminowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy matka zastępcza ma prawo do urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne