Czy budowa ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej drogi o dł. ponad 1 km może zostać wyłączona z obowiązku budowy kanału technologicznego w pasie drogowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć zapisy art. 39 ust. 6 i 6ba pkt 3 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) – dalej u.d.p.?

Czy budowa ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej drogi o dł. ponad 1 km może zostać wyłączona z obowiązku budowy kanału technologicznego w pasie drogowym na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt 3 u.d.p.?

Czy ścieżkę rowerową można uznać za obiekt, o którym mowa w art. 39 ust. 6ba pkt 3 u.d.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX