Jak prawidłowo zorganizować jednodniową wycieczkę dla dzieci w liceum ogólnokształcącym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzice klasy liceum poprosili o organizację jednodniowej wycieczki zagranicznej dla swoich dzieci. Od strony formalnej organizacją zajmuje się szkoła - zgłoszenie do organu nadzorującego, wyznaczenie opiekunów, stworzenie dokumentacji wycieczki w świetle przepisów szkolnych. Wycieczkę organizuje biuro turystyczne i żąda umowy ze szkołą. Koszty wycieczki ponoszą rodzice. Kto powinien podpisać umowę, z biurem turystycznym, dotyczącą zobowiązań finansowych. Szkoła nie jest płatnikiem, więc dyrektor nie może podpisać takiej umowy. Czy umowa z biurem powinna dotyczyć osobno każdego uczestnika wycieczki? Czy nauczyciel, jako osoba fizyczna biorąc wtedy odpowiedzialność finansową może podpisać taką umowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX