Czy deklaracja pracownika o przystąpieniu do wewnątrzzakładowej drużyny strażackiej powinna się znaleźć w jego aktach osobowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie zakładu pracy funkcjonuje wewnątrzzakładowa drużyna strażacka składająca się z pracowników ochotników.

Czy deklaracja przystąpienia do wewnątrzzakładowej drużyny strażackiej powinna zostać umieszczona w aktach osobowych pracownika?

Czy zapis odnośnie pełnionej dodatkowej funkcji strażaka wewnątrzzakładowej drużyny pożarnej powinien zostać umieszczony na skierowaniu badań lekarza medycyny pracy?

Czy pracownik powinien być kierowany na dodatkowe badania w związku z pełnioną funkcją?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX