Czy pracownikom zatrudnionym w projekcie współfinansowanym w ramach funduszy UE należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2022 szkoła uczestniczyła w projekcie współfinansowanym w ramach funduszy UE. W wyniku tego na 6 miesięcy zostało zatrudnionych na umowy o pracę 2 pracowników administracji i nauczyciel oddziału przedszkolnego. Ich wynagrodzenia były przez 6 miesięcy były pokrywane ze środków z projektu UE. Od września zostali oni zatrudnieni na umowy o pracę, a ich wynagrodzenie pochodzi z środków budżetu gminy. Czy takim pracownikom należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne? Jeżeli tak, to co będzie stanowić jej podstawę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX