Czy jeśli wspólnicy spółki nie będą posiadać kwalifikacji w zawodzie, należy się dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawcą młodocianego pracownika jest spółka cywilna składająca się z dwóch wspólników. Wniosek został złożony w ustawowym terminie, nie przekraczającym 3 miesięcy od zdania egzaminu, pracodawca zawarł umowę z młodocianym w dniu 28.08.2019 r. (obowiązującą od 01.09.2019 r.), młodociany zdał egzamin czeladniczy w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych. Spółka jest rzemieślnikiem zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2) ustawy o rzemiośle po spełnieniu warunków z art. 2 ust. 1 pkt 1) tj. wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby (wspólników) i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek własny. Pracodawca przedłożył dokumenty potwierdzające kwalifikacje instruktora zawodu -zatrudnionego pracownika tj. mistrz w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych, ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Z uwagi na formę prawną spółki (s.c.) czy każdy z wspólników powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych, aby został spełniony art. 2 ust 1 pkt 1) ustawy o rzemiośle? Jeżeli tak, to co w przypadku kiedy wspólnicy spółki nie będą posiadać kwalifikacji w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych bądź będą posiadać kwalifikacje w innym zawodzie np. mechanik pojazdów samochodowych lub nie przedłożą ww. dokumentów, czy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX