Czy dodatek osłonowy przysługuje i czy ewentualnie można przekazać świadczenie na konto aresztu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o dodatek osłonowy.

Aktualnie przebywa w areszcie, ale na dzień składania wniosku zamieszkiwał pod wskazanym we wniosku adresem. Wnioskodawca wnosi o wypłacenie świadczenia na konto aresztu.

Czy dodatek osłonowy przysługuje i czy ewentualnie można przekazać świadczenie na konto aresztu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX