Questions and answers

Na jakiej powierzchni działki możliwa jest zabudowa szeregowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Od kiedy powinno zostać przyznane wnioskodawczyni prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Z jaką datą powinna zakończyć się umowa o pracę nauczyciela, który został zatrudniony na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Co zrobić, jeśli nowe rękawice ochronne powodują podrażnienia skóry pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy babcię należy ująć w strukturze rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy brak dokumentów źródłowych uniemożliwia aktualizację wartości początkowej budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy buty z podnoskiem to środki ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy dostawa energii elektrycznej jest zamówieniem powtarzającym się okresowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy dyrektor może odstąpić od przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może udostępnić rodzicowi ksero notatki ze spotkania rodzica, dyrektora i wychowawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy ewidencję czasu pracy należy przechowywać w wersji papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy istnieje zakaz spożywania posiłków na halach produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy jeśli coś nie wlicza się do powierzchni zabudowy to oznacza że obiekt ten nie jest zabudową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy kontynuować wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z wcześniej wydaną decyzją?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy lekarze mają obowiązek udzielania informacji o pacjentach na wniosek MOPS-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy mała jednostka musi rozliczać budowę domków jednorodzinnych jako kontrakty długoterminowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy matka zastępcza ma prawo do urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy można przenieść nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na czas nieokreślony do pracy w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można przenieść sprzątaczkę z likwidowanego gimnazjum do szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy na dokumencie OT należy obowiązkowo wpisać numer i datę dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy należy dokonywać inwentaryzacji w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy inwentaryzować materiał, który jest w produkcji w toku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy należy się rodzicom KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel może dokonać zmiany podręcznika od nowego roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nauczycielowi, który pobiera emeryturę przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy oczekując na legalizację pracy pracownik-cudzoziemiec może być na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organizator obozu letniego może nakazać instruktorowi jazdy konnej zatrudnionemu na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy parking interpretować jako osobną podgrupę zwartych ze sobą stanowisk, czy jako całość zamierzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy po konkursie można powierzyć nauczycielowi pełnienie funkcji dyrektora na okres krótszy niż 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może wyznaczyć dzień pracy w dniu wolnym od pracy, a dniem wolnym inny dzień roboczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca musi sporządzać grafiki dla zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy pracownica może dźwigać 12,7 kg cztery razy na godzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pracownik biurowy może sporadycznie obsługiwać wózek widłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownikom niepedagogicznym i nauczycielom należy aneksować umowy o pracę i akty mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy proces zagęszczania i homogenizacji powstałych osadów to proces przetwarzania odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przełożona pielęgniarek może na nocnych zmianach zastępować swoje pracownice?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2019 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne