Questions and answers

Na jakich zasadach wprowadzić premie frekwencyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Co należy wpisać w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wierszu 4 pkt A ppkt 3?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Co zrobić jeśli wadium wpłynęło bez tłumaczenia na język polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy autoklaw stomatologiczny podległa zgłoszeniu do Urzędu Dozoru Technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z infrastrukturą techniczną wymaga wyłączenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy do dochodu rodziny wliczyć alimenty na dzieci, które są w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy fizjoterapeuta powinien wygenerować nowe zlecenie jeżeli dokonuje zmiany w postępowaniu fizjologicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy główny księgowy ma prawo do otrzymywania zestawienia szczegółowych list wypłat wszystkich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy inwestor musi być właścicielem działki, na której chce zgłosić budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy istnieje zależność między udzieleniem wotum zaufania i udzieleniem absolutorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy koszt dzierżawy nieruchomości zwiększa wartość początkową inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można przyjąć zgłoszenie instalacji funkcjonującej od 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można zlokalizować lukarny w odległości mniejszej niż 4 m od granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy należy rozpoznać import usług, mimo niepełnych danych na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy na słupach żurawii można montować gniazda elektryczne zasilane energią?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycieli przedszkola publicznego obowiązuje również realizacja zajęć w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w publicznej placówce należą się godziny ponadwymiarowe za dzień zakończenia roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy na zgłoszenie rozbiórki jest wymagana zgoda właściciela gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy obowiązek wymiany kas na kasy online dotyczy stacji kontroli pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone w związku z niezapłaconą fakturą stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik powinien zaakceptować notę korygującą otrzymaną od klienta, jeśli minął rok od daty sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy pracownikowi pomimo otrzymania diety należą się nadgodziny i w jakim wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy prawidłowo wydłużono staż na wyższy stopień awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy uchylić decyzję o skierowaniu do DPS osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy w skierowaniu na badania lekarskie należy podawać NDS czy NDSCh?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wykonawca może zmienić podmiot, na którego doświadczeniu ma polegać?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Kałuża Małgorzata | Nieaktualne

Czy wykonywanie prac społeczno-użytecznych wyklucza prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego (SZO)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zakup innej spółki implikuje obowiązki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zaliczki ściągnięte przez komornika wykazuje się w rocznej deklaracji jako zaliczki zapłacone?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do jakie grupy szkoleniowej zakwalifikować pracowników odpowiadających za sprzęt komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaka jest podstawa wymiaru składki zdrowotnej przy pobieranym zasiłku stałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaka jest właściwość organu w sprawie skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługę rekultywacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak będzie wyglądała sprawa finansowania podwyżek dla pielęgniarek po 31 sierpnia 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne