Czy inwestor projektujący budynek niemieszkalny w miejscowości o ilości mieszkańców poniżej 100.000 jest zwolniony z obowiązku zapewnienia punktów ładowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy inwestor projektujący budynek niemieszkalny (galeria handlowa) w miejscowości o ilości mieszkańców poniżej 100.000 (miejscowość nie leży w gminie, na którą nałożony jest obowiązek zgodnie z art. 60 ustawy z 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych - dalej u.e.p.a.), jest zwolniony z obowiązku zapewnienia zainstalowania punktów ładowania ustalonego artykułem 12a u.e.p.a.?

W opinii organu zwolnienie związane z koniecznością usytuowania miejscowości w gminie określonej w art. 60 u.e.p.a. dotyczy jedynie art. 12 u.e.p.a., nie dotyczy to natomiast art. 12a u.e.p.a.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX