Kiedy pracownik socjalny będzie mógł skorzystać ponownie z dodatkowego urlopu wypoczynkowego, czy od 20 września 2024?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik socjalny nabył prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego (art. 121 ust. 3 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – dalej u.p.s.) 19 września 2022 r. tzn., że przysługujące mu 10 dni będzie mógł wykorzystać do 19 września 2023.

Kiedy pracownik socjalny będzie mógł skorzystać ponownie z dodatkowego urlopu wypoczynkowego, czy od 20 września 2024?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX