Czy przy wniosku o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego inwestor winien określić termin jego trwałości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 6 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2022 r.

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (na podstawie art. 37a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.). W niektórych opracowaniach pojawia się stanowisko, zgodnie z którym z chwilą wydania pozwolenia na budowę przedmiotowego obiektu obiekt ten traci charakter tymczasowości i staje się obiektem "stałym".

Czy jest to prawidłowe podejście?

Wydaje się, że z żadnego zapisu art. 37a pr. bud. taka konsekwencja nie wynika.

Czy w takim razie należy uznać, iż mimo wydania pozwolenia na budowę obiekt taki nadal będzie obiektem tymczasowym, a co za tym idzie inwestor winien określić termin jego trwałości?

Tu pojawia się problem, bo formularz wniosku PB-8 nie zawiera odpowiedniej rubryki.

Czy zatem organ winien sam określić termin?

Na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX