Questions and answers

Czy do powierzchni zabudowy budynku należy wliczyć taras, który nie posiada zadaszenia i balustrad?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy ekstrakt z czarnej rzodkwi (kod CN 1302 19 70) podlega obowiązkowi zgłoszenia do SENT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy korzystanie przez pracowników z automatów do kawy stanowi przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy koszt składki ubezpieczenia oświadczeń i zapewnień podnosi wartość nabytych udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można kserować dowody osobiste na potrzeby realizacji zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy można przesunąć stłuczkę z magazynu aktywności A do magazynu aktywności B za 0 PLN?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można przyjąć wniosek o świadczenie wychowawcze według zasad obowiązujących do 30 czerwca 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy można wystawić fakturę VAT z w lipcu za usługi wykonane w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy nauczyciel rozpoczynający pracę w OKE może od razu otrzymać dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy obciążenie pracownika za ponadnormatywne zużycie paliwa jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy obliczając odprawę emerytalną dla urzędnika należy doliczyć premię kwartalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 można kierować do innej instalacji poza region celem zagospodarowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Majewski Grzegorz | Nieaktualne

Czy organ powinien spełnić obowiązek informacyjny wobec wszystkich stron postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Wilk Jakub | Nieaktualne

Czy organ prowadzący szkołę powinien nieć w posiadaniu akta osobowe dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy po skończonych studiach podyplomowych pracownik może wnioskować z urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie "Dobry start" na dziecko małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy starosta posiada kompetencje do powierzania zadań Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy szkoła niepubliczna może używać w miejsce nazwy szkoła - nazwę studium, a w miejsce ucznia - słuchacz?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy usługę rezerwacji hotelu i usługę pośrednictwa należy rozpoznać jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wnioskodawca powinien udowodnić okres wykonania otworu okiennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy wnioskodawcy należy się świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy wystawienie faktury, mimo posiadania kasy rejestrującej zwalnia podatnika z obowiązku ewidencji na kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zapisy dotyczące pracy zmianowej należy uwzględnić w regulaminie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zatrudnienie osoby młodocianej na podstawie umowy zlecenia wymaga wcześniejszych badań i szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne