Czy należy się dodatek węglowy każdemu z najemców, czy należy się jeden dodatek węglowy osobie, która złożyła wniosek jako pierwsza?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W kamienicy znajduje się 5 lokali, które są wynajmowane. Lokatorzy z właścicielem podpisali umowy najmu, gdzie każdemu z lokali został przypisany odrębny numer, np. 3/3. W ewidencji Urzędu Miejskiego cała kamienica ma nadany jeden ogólny numer, np. 3.

Każdy z najemców złożył wniosek o dodatek węglowy, zgodnie z podpisaną umową na wyodrębnione mieszkania. W CEEB zgłoszona jest deklaracja budynku wielorodzinnego, gdzie zgłoszono 5 mieszkań i 5 pieców (dla każdego lokalu).

Czy należy się dodatek węglowy każdemu z najemców, czy należy się jeden dodatek węglowy osobie, która złożyła wniosek jako pierwsza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX