Czy organ do zgłoszenia budowy stacji ładowania pojazdów powinien wymagać sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii mapy jednostkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ architektoniczno-budowlany do zgłoszenia budowy stacji ładowania pojazdów na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 25 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud., w związku z uregulowaniami art. 29a i art. 30 pr. bud. oraz mając na uwadze przepis art. 43 ust. 1aa pr. bud., powinien wymagać sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

Czy taki plan sytuacyjny powinien być wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX