Czy zamawiający musi zachować minimum 5-dniowy termin do dnia zawarcia umowy, jeśli w postępowaniu zostały złożone dwie oferty, a jeden z wykonawców złożył wniosek o zwrot wadium?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeśli w postępowaniu, w którym wpłynęły dwie oferty, jeden z wykonawców złożył wniosek o zwrot wadium i tym samym nastąpiło rozwiązanie stosunku prawnego z zamawiającym wraz z utratą przez wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, to zamawiający może podpisać umowę z drugim, wybranym wykonawcą z pominięciem terminu 5-dniowego określonego w art. 308 ust. 2 p.z.p., czy zabrania tego art. 308 ust. 3 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX