Questions and answers

Czy na podstawie jednej decyzji o warunkach zabudowy można dwa razy podzielić działkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy podczas trwania epidemii można umorzyć postępowanie administracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy w czasie zawieszenia zajęć w szkołach pracuje się według założonego planu pracy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w okresie przestoju ekonomicznego należy zawiesić urlop wypoczynkowy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy zawieszenie działalności przewoźnika drogowego na 12 miesięcy przedłuża się automatycznie na czas epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Misiejko Adrian | Aktualne

Czy zmniejszenie etatu pracownika powoduje obniżenie odprawy ekonomicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy z powodu pandemii koronawirusa nauczyciel zamkniętego przedszkola powinien mieć wydłużony staż?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony na dwóch stanowiskach w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką datę końcową umowy należy wpisać w świadectwie pracy zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel historii w publicznym liceum ogólnokształcącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie wynagrodzenie należy wypłacić za okres kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie wynagrodzenie wykazać we wniosku o dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo formułować postanowienia regulaminu ZFŚS w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, jeśli przestój ekonomiczny nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak przeprowadzić redukcję etatów bez spadku obrotów gospodarczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kogo poza pracownikami i ich rodzinami można zaliczyć do osób uprawnionych do świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakich zasadach dokonywane są wpłaty transferowe środków PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jakich sytuacjach należy wypłacić nagrodę jubileuszową po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób przekonać zamawiającego do zmiany zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy pracodawca będący podmiotem leczniczym może w czasie epidemii wydłużyć dobowy czas pracy lekarzy do 24 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie wychowawcze osobie, która wraz z rodziną zamieszkuje na terenie Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zgodne z prawem w okresie epidemii jest nie dochowanie terminu przeglądu technicznego urządzeń medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję i ozonowanie pomieszczeń, w których usytuowane są stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić urlopu niepełnosprawnej pielęgniarce przechodzącej na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

W jakiej formie należy informować pacjenta o możliwości złożenia oświadczeń poprzez IKP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Co mieście się w definicji usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Co oznacza słowo zaplecze strefy w miejscowym planie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Co w okresie epidemii dzieje się z prowadzonymi postępowaniami w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy będzie można skorzystać ze zwolnienia od składek ZUS, jeżeli przychód w spółce cywilnej przekroczy 50.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy importer ma obowiązek odbierania zużytych tonerów od swoich klientów - sklepów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy można wykonać wnękę z drzwiami, gdy ściana budynku jest w odległości 3 m od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy należy przyznać zasiłek stały z tytułu wieku od miesiąca złożenia wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy sumować inwestycję z przeszłości z obecną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy należy uwzględnić premię uznaniową przy wyliczeniu wynagrodzenia za chorobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy na podstawie powiadomienia o długu celnym (ZC291) można dokonać odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy od ekwiwalentu za pranie należy opłacać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy odroczenie płatności podatku VAT na wniosek podatnika stanowi pomoc de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy o fakcie wprowadzenia przestoju powinniśmy poinformować PIP lub inną instytucję?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy osobie tymczasowo aresztowanej uchyla się zasiłek stały czy zawiesza się świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy otrzymana darowizna przez SPZOZ wywoła skutki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne