Nowość Czy opłata podwyższona powinna zostać naliczona za ładunek obliczony z wartości 112 mg/l (362-250 mg/l) czy za ładunek obliczony od wartości 362 mg/l?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład eksploatuje instalację objętą pozwoleniem zintegrowanym, w którym ustalone zostały dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do rzeki. Pomiary jakości odprowadzanych ścieków są wykonywane co dwa miesiące. Podczas ostatnich badań stężenie dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń we wskaźniku chlorki zostało przekroczone, wartość dopuszczalna w PZ wynosi 250 mg/l, natomiast wartość zbadana to 362 mg/l.

Czy zgodnie z § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych można uznać, że warunki PZ są spełnione?

Jeśli nie, to czy opłata podwyższona powinna zostać naliczona za ładunek obliczony z wartości 112 mg/l (362-250 mg/l) czy za ładunek obliczony od wartości 362 mg/l?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX