Czy w decyzjach zgodnych z żądaniem strony usunąć pouczenie o prawie do odwołania się od decyzji i zastąpić to pouczeniem, że decyzja jest ostateczna, a więc nie służy od niej odwołanie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych - od 12 maja 2023 r. należy usunąć w decyzjach zgodnych z żądaniem strony (w pytaniu chodzi głównie o decyzje przyznające świadczenia rodzinne oraz alimentacyjne) pouczenie o prawie do odwołania się od decyzji i zastąpić to pouczeniem, że decyzja jest ostateczna, a więc nie służy od niej odwołanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX