Nowość Czy wykorzystany limit na karcie kredytowej należy prezentować w bilansie jako zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wykorzystany limit na karcie kredytowej należy prezentować w bilansie jako zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX