Czy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej może zawiesić działalność ZFŚS w związku z trudną sytuacją ekonomiczną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kociemba Alicja
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej może zawiesić działalność ZFŚS w związku z trudną sytuacją ekonomiczną? Jeśli nie, to czy może wspólnie z działającymi organizacjami związkowymi na terenie SPZOZ zawrzeć porozumienie:

a) o zmniejszeniu odpisu lub rezygnacji całkowitej z odpisu w roku 2023?

b) zmieniające Regulaminu ZFŚS?

Odpis na ZFŚS był w planie finansowym na rok 2023, który został przyjęty.

Jakie procedury powinny być zachowane?

2. Co w przypadku, jeśli pracodawca przekaże informację o braku środków w ostatniej chwili (np.19/05/23) w związku z czym organizacje związkowe będą miały mało czasu na negocjacje i zawarcie stosownego porozumienia do zmiany Regulaminu ZFŚS?

Czy pracodawca może nie zrobić odpisu w przewidzianym terminie tzn. w maju, przy założeniu, że porozumienie będzie zawarte w terminie późniejszym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX