Questions and answers

Czy odroczenie płatności podatku VAT na wniosek podatnika stanowi pomoc de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy o fakcie wprowadzenia przestoju powinniśmy poinformować PIP lub inną instytucję?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy osobie tymczasowo aresztowanej uchyla się zasiłek stały czy zawiesza się świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy otrzymana darowizna przez SPZOZ wywoła skutki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownica musi składać wniosek o urlop macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikom służb więziennych przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przedsiębiorca może rozliczyć składki ZUS osoby współpracującej po uzyskaniu rozwodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uchwały rady rodziców w szkole czy przedszkolu publicznym powinny być publikowane w BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy urząd gminy może ubiegać się o wypłatę świadczenia postojowego z ZUS dla zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy za rok 2019 mogę złożyć roczne sprawozdania w wersji papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zmiana w konstrukcji i układzie schodów wewnętrznych stanowi istotne odstępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak amortyzować nieruchomość położoną w specjalnej strefie ekonomicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaką funkcję pełnić mogą pomieszczenia gospodarcze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie elementy, związane z wymianą kotła, można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie konsekwencje mogą wiązać się z wydłużeniem terminu płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie wypłacić, jeżeli przez część miesiąca wprowadzony był przestój?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak liczyć terminy 3 letnie przy uldze termomodernizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak powinna być wykazana faktura od firmy Apple zawierająca stawkę 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć składki zwolnione w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozumieć spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak udokumentować obciążenie leasingodawcy kosztami naprawy samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak wygląda relacja przepisów tarczy antykryzysowej do Kodeksu pracy w zakresie urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak wykazać sprzedaż używanych telefonów pracownikom w przypadku działalności zwolnionej z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak wyliczyć wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z umowy o zarządzanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy należy zgłosić pracownika do PPK i od kiedy naliczać wpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy premia powinna być wyliczana do podstawy wynagrodzenia za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kiedy zobowiązanie z tytułu kampanii edukacyjnych staje się niewymagalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kogo dotyczą terminy wskazane w § 47 r.o.m.p.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach wspólnik spółki cywilnej może korzystać ze zwolnienia od składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej kwocie rozliczać darowizny na rzecz OPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim okresie organ zobowiązany jest do wydania decyzji zmieniającej decyzję na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

W jakim zakresie należy przeanalizować odpad, aby udowodnić, że stanowi on produkt uboczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

W jaki sposób sumować koszty w spółce komandytowej dla prawidłowego wyliczenia PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy czasowe wstrzymanie działalności oddziału spółki z o.o. należy zgłosić do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy dla budynku mieszkalnego z trzema lokalami mieszkalnymi dopuszczalne jest odprowadzanie spalin przez ścianę budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy dotacja dla żłobka stanowi pomoc de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dyrekcja szpitala może w czasie epidemii COVID-19 wprowadzić pielęgniarkom 24-godzinne dyżury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy faktoring podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy gmina jest uprawniona do przekazanie danych ze spisu wyborców na wniosek Poczty Polskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jest podstawa do zakończenia procedury "Niebieska Karta"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy licencje nieudostępniane zagranicznej spółce z grupy należy amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można dokonać wpłaty w mechanizmie podzielonej płatności za fakturę dostawcy, ale na konto podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne