Questions and answers

Za ile dni zakład pracy może wypłacić wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy osoby przebywającej na kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Za jaki miesiąc uzyskać dochód do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami z tytułu renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy bilet parkingowy stanowi podstawę do odliczenia VAT zawartego w cenie usługi parkingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dodatek za warunki pracy wchodzi do podstawy wynagrodzenia urlopowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli placówka jest nieczynna z powodu przerwy wakacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dofinansowanie z ZFŚS podlega potrąceniu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien wyrównywać nauczycielowi dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy działanie mające na celu naprawę opon będzie procesem odzysku R12?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy firma odwadniająca odpad musi mieć zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy kuratorium oświaty wydaje opinię dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przeliczyć emeryturę górniczą po osiągnięciu wieku emerytalnego 65 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy można ustalić odpłatność za DPS na poziomie niższym niż 70%, tak aby kwota odpowiadała realnemu dochodowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy wezwać stronę do usunięcia braków formalnych (podpisania mailowego wniosku o świadczenie dobry start)?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nauczycielowi z niepełnosprawnością umiarkowaną przysługuje dodatkowy urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy organizacja odzysku może złożyć roczne sprawozdanie za klienta poprzez własne konto utworzone w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy organ może prowadzić nowe postępowanie administracyjne, jeśli wykazano, że budynek został rozbudowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy organ podatkowy może zakwestionować obustronny rabat w wysokości 90%?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podwykonawca i wykonawca może zastosować stawkę VAT 8% dla wykonanej usługi montażu instalacji fotowoltaicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy przepisy wskazują kiedy należy stosować drabinę a kiedy schody?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy rodzic jednego z uczniów szkoły podstawowej może uczestniczyć w obradach rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy rodzic ma prawo do uzyskania informacji o świadczeniach z ZFŚS przysługujących na dziecko drugiemu rodzicowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy różni pracodawcy mogą korzystać z jednego orzeczenia lekarskiego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy szpital może odliczać 100% podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością komercyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy waga medyczna jest wyrobem medycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki na świadczenia urlopowe mogą być finansowane z dotacji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w związku z nowym JPK spółka będzie miała obowiązek odpowiednio oznaczyć przekazanie bonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zasadnym jest nadal wypłacanie zasiłku pielęgnacyjnego w myśl art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy zatrzymana zaliczka generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy zmiana pory wykonywania pracy uprawnia do skrócenia odpoczynku tygodniowego do 24 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Gdzie przechowywać w aptece poszczególne rodzaje leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jaka jest procedura utworzenia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie mogą być konsekwencje nie używania ubrania roboczego przydzielonego pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jakie obowiązki w zakresie PPK ma pracodawca przejmujący wobec przejętych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia są uwzględniane w podstawie zasiłku chorobowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma nabycie usług transportowych związanych z importem towaru ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie warunki muszą zostać spełnione aby przy zespole szkół powstał internat?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu osobie fizycznej, która wywiezie samochód do innego kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak opodatkować umowę sponsoringu zawartą przez ryczałtowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak udokumentować obciążenie klienta odszkodowaniem za zniszczenie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak udzielić urlopu rodzicielskiego nauczycielce, jeżeli umowa o pracę w trakcie jego trwania ulegnie rozwiązaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak wyliczyć średnią z godziny ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycielom do wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne