Questions and answers

Czy opłatę za schronisku dla osób bezdomnych wnosi się do schroniska czy do OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy ośrodek sportu i rekreacji może być organizatorem półkolonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pielęgniarka może zakładać nefrostomię?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy ponowne zatrudnienie jest nowym stosunkiem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownicy mogą sami dezynfekować sobie powierzchnie biurek?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik nabywa prawo do odprawy z tytułu likwidacji tego samego stanowiska po raz drugi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pracownik urzędu gminy musi posiadać upoważnienie od wójta do przeprowadzenia oględzin nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przy zastosowaniu stawki 23% lub 8% konieczne podanie jest podstawy prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy społeczny inspektor pracy ma prawo wglądu w rejestr chorób zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy spółka sprzedając nieruchomość, która była wynajmowana może zastosować zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy spółka z o.o. może być rozliczana w jednych księgach rachunkowych wraz z otwartą przez siebie placówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy udzielenie informacji że klient nie posiada rachunku w banku stanowi naruszenie tajemnicy bankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy w czasie choroby będę zobowiązana odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy w nowym JPK w przypadku sprzedaży węgla opałowego należy zaznaczać GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego może sfinansować zakup nieruchomości z funduszu zapasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy w opisanym przypadku gmina może inwestorowi udostępnić dane właściciela nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy w sprawie o zasiłek rodzinny brane są pod uwagę 3 miesiące od podjęcia tego samego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wykazywanie transportu jako odrębnej pozycji na fakturze pozbawi prawa do zastosowania stawki preferencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak dokonać korekty WNT, jeśli kontrahent wycofał się ze sprzedaży maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie regulacje stosować, jeśli regulamin pracy określa inną częstotliwość szkoleń niż przepisy rozporządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak poprawić w księgach rachunkowych błąd popełniony w poprzednich latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji gdy odbiorca odpadów nie przyjął ich z powodu naruszenia warunków umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak po wejściu w życie nowego PZP powinien wyglądać regulamin wewnętrzny dotyczący zamówień bagatelnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla członków zarządu reprezentujących osobę prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak wyliczyć dochód, czy należy uwzględnić kwoty faktycznie przekazane (wyegzekwowane) alimentów wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak zaklasyfikować wydatek na zakup węgla i środków czystości będących pomocą rzeczową z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do przekroczenia planu wydatków będącego naruszeniem dyscypliny budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy należy zażądać zwrotu różnicy wypłaconego zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy pracownik będzie miał prawo do nagrody jubileuszowej w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kto jest uprawniony do wynagrodzenia po zmarłej nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Na czym polega odpowiedzialność podmiotu za gospodarowanie odpadami po przekazaniu nieuprawnionemu odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach prowadzi się ocenianie słuchaczy w branżowej szkole II stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Na jakim druku należy zgłosić bankowe konto rolnicze do US?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Od kiedy matce powinno być uchylone świadczenie rodzicielskie i przyznane świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób można udzielić zamówienia na podobne rodzajowo usługi, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Za ile dni zakład pracy może wypłacić wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy osoby przebywającej na kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Za jaki miesiąc uzyskać dochód do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami z tytułu renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy bilet parkingowy stanowi podstawę do odliczenia VAT zawartego w cenie usługi parkingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dodatek za warunki pracy wchodzi do podstawy wynagrodzenia urlopowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli placówka jest nieczynna z powodu przerwy wakacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dofinansowanie z ZFŚS podlega potrąceniu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien wyrównywać nauczycielowi dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy działanie mające na celu naprawę opon będzie procesem odzysku R12?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy firma odwadniająca odpad musi mieć zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne