Questions and answers

Czy cudzoziemiec może legalnie wykonywać pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy druga umowa o pracę podpisana z nauczycielem kontraktowym, powinna zostać zawarta na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy koordynator pieczy zastępczej zatrudniony w PCPR może wszcząć procedurę Niebieskiej Karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy leasing pracowników należy uznać za schemat podatkowy, który podlega raportowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można przetwarzać produkt na produkt zamiast odpadu na produkt?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy można wystawić fakturę do paragonu bez NIP, jeśli sprzedaż odbyła się przez internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można wystawić fakturę VAT za usługę dotyczącą udziału w transakcji jako organizator i koordynator?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy niedochowanie terminu 15 marca przy składaniu sprawozdania spowoduje sporządzenie wniosku o ukaranie do sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy nowo utworzone niepubliczne przedszkole wpisane do ewidencji przed 1 września otrzyma dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy obniżenie stawki czynszu jest schematem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy od zakupu paliwa do kosiarek używanych w działalności można odliczyć 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pielęgniarce przysługuje nagroda jubileuszowa regulaminowa czy wg zasad z u.dz.l.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy pracownik rencista ma prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy prysznic zamontowany w pomieszczeniu socjalnym może pełnić funkcję natrysku ratunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy stanowisko prezesa w zarządzie stowarzyszenia jest stanowiskiem kierowniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy trzeba wystawić faktury przy odsprzedaży ubezpieczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy wartość odzieży roboczej przekazanej na własność pracownika stanowi jego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w razie odwołania członka zarządu spółki istnieją postawy do zawieszenia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy w stosunku do kierownik szkolenia praktycznego można stosować przepis o nienormowanym czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy wypłacony ryczałt za jazdy lokalne będzie kosztem pracodawcy w czasie pracy zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest poruszanie się żurawia samojezdnego po placu budowy z podniesionym wysięgnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy z powodu pandemii można wypłacić dotację placówce pomimo przekroczenia ustawowego terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Ile godzin powinna pracować nauczycielka posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla sprzedaży warzyw obieranych, krojonych i całych od 1.07.2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży rzepaku firmie, która odsprzedaje rzepak zakładom produkującym żywność?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży soku podawanego klientom do stołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki dokumenty musimy mieć, żeby wyrejestrować zmarłego pracownika z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie są dopuszczalne oznaczenia na załączniku do decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia stanowią podstawę do ustalenia wynagrodzenia urlopowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie stawki VAT stosować do dodatków do pizzy i sosów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak i kto może stwierdzić uszkodzenie przepływu wód podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jaki kurs wziąć pod uwagę przy sprzedaży usług konserwacyjnych i remontów na statkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy podawać wyniki pomiaru ciągłego temperatury w ściekach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak należy udokumentować w PKPiR przekazanie majątku firmowego na rzecz współmałżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości myjnię samoobsługową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż odpadu tekturowego do Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak udokumentować prowizję z tytułu sprzedaży biletów umożliwiających obejrzenie koncertu online?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak ująć opisane zdarzenia w deklaracji VAT, jeśli faktura została wystawiona na błędnego odbiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak w świadectwie pracy należy wykazać wykorzystany urlop wypoczynkowy w roku, w którym ustał stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne