Questions and answers

Jak należy obliczyć przychód od wynagrodzeń otrzymanych za usługi świadczone we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć podatek dochodowy za pracownika zatrudnionego przez firmę niemającą w Polsce oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak przyjąć poniesione nakłady do środków trwałych, na jakiej podstawie to zrobić?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2006 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kiedy powinna złożyć pierwszą deklarację CIT-2 spółka rozpoczynająca działalność w grudniu 2005 r.

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W której rubryce deklaracji VAT-7, należy wykazać sprzedaż w ramach tzw. "TAX FREE"?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dyrektor jest zobowiązany współdziałać np. w sprawie treści regulaminów z komisją zakładową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy od zasiłku na zagospodarowanie przyznanego nauczycielowi należy naliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Przyłucki Przemysław | Nieaktualne

Czy podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości należy liczyć od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż towarów ze składu celnego na Ukrainę i do firm w Polsce jest opodatkowana stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy urlopu wypoczynkowego można udzielić przed urlopem zdrowotym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy urząd skarbowy ma rację, jeśli chodzi o niewliczanie dotacji do proporcji obrotów na 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy rozliczyć księgowo najem, leasingu, dzierżawę w oparciu o art. 3 ust. 4 u.o.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak rozliczyć wypłacone pomyłkowo wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak się ma prawo do "trzynastki" do kilkumiesięcznego zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy hurtownia artykułów spożywczych może spisać 50% stanu zapasu z powodu utraty terminów ważności spożycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy i kiedy musimy zmienić urząd skarbowy z uwagi na fakt posiadania w naszej spółce udziałów przez osobę zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można utworzyć rezerwę na poczet wynagrodzeń za okres wypowiedzenia z tytułu likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy usługa organizowania obozów i kolonii dla dzieci może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy ustawa antylichwiarska będzie miała zastosowanie do pożyczek udzielanych przez lombardy (pożyczki pod zastaw)?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Gdzie należy odprowadzać podatek od wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi adaptacja części lokalu usługowego na prywatne potrzeby wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki jest termin, od którego należy rozpocząć wypłacanie dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

Jak należy zaksięgować sprzedaż nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak uregulowany jest urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

Jak uwzględnić w PIT-11 miesiące, w których nie zostały odprowadzone składki oraz zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy ująć w PKPiR niedobory stwierdzone podczas inwentaryzacji w magazynie firmy zawinione przez pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Własność mieszkania w małżeństwie

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2006 r., Jackowski Szymon | Aktualne

Czy nabycie biletu lotniczego dla przyszłego kontrahenta można zaliczyć jako podatkowy koszt reprezentacji i reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy odliczany przez kilka lat VAT od wydatków dotyczących zaniechanej inwestycji należy korygować?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy przekazanie usługi zimowiska jako darowizny dla organizacji pożytku publicznego, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy umorzona należność za leczenie osób nieubezpieczonych stanowi dla nich przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2006 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Jaki jest termin przedawnienia w stosunku do zobowiązania o uiszczenie opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek uwzględniania dokonywanych korekt podatku naliczonego w rejestrach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na osobie fizycznej, jako zleceniobiorcy usługi z zakresu BHP, ciąży obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy od nowego roku 2006 współmałżonek może być zatrudniony jako osoba współpracująca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy osoba prowadząca własne biuro rachunkowe może być jednocześnie zatrudniona w innym biurze rachunkowym na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik może przedłużyć okres amortyzacji środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2006 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy w związku z likwidacją ulgi remontowej wspólnoty mieszkaniowe muszą nadal od prowadzić dwa rachunki bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje obniżenia wymiaru czasu pracy nauczyciela w uchwale organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy należy zgłaszać przywóz pieniędzy do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zasądzona kwota odszkodowania odsetki i koszty sądowe stanowią d koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2006 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy zwrot kwoty niezamortyzowanych nakładów stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć dochody osoba, która w trakcie roku podatkowego pracowała w Polsce a następnie w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy można zastosować dla dostawy nieruchomości stawkę zwolnioną w podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy europejskiego NIP można używać na fakturach krajowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy kara umowna za wykonanie usługi z opóźnieniem stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszt zakupu biletu imiennego dla zatrudnionego więźnia stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy osobie, która otrzymała nagrodę w loterii promocyjnej, należy wystawić PIT-11/8B?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne