Czy odpady o kodach 03 03 09, 06 02 99 i 19 09 03 po przesuszeniu można wprowadzić do obrotu bez uzyskania zezwolenia ministra?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpady o kodach: 03 03 09, 06 02 99 i 19 09 03, które mogą być wykorzystywane do odkwaszania gleb, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 - dalej r.p.o.r., i spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu – dalej u.n.n., po przesuszeniu mogą zostać wprowadzone do obrotu jako nawozy wapienne, bez przejścia procedury uzyskania zezwolenia właściwego ministra na wprowadzenie nawozu do obrotu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX