Czy gmina jest zobowiązana do wybudowania właścicielowi działki zjazdu na drogę publiczną, jeśli gmina uchwaliła m.p.z.p. w... - OpenLEX

Czy gmina jest zobowiązana do wybudowania właścicielowi działki zjazdu na drogę publiczną, jeśli gmina uchwaliła m.p.z.p. w którym, w wyniku scalenia, uczestnikowi przydzielono nową działkę, która ciągnie się wzdłuż drogi powiatowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2016 r.

PYTANIE

Gmina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gminy. W planie wyznaczono obszar objęty scaleniem i podziałem nieruchomości. W wyniku scalenia uczestnikowi przydzielono nową działkę, która ciągnie się wzdłuż drogi powiatowej. Od drogi oddziela ją rów przydrożny.

Czy w takiej sytuacji gmina zobowiązana jest wybudować właścicielowi działki zjazd z tej działki na drogę publiczną?

Czy właściciel powinien wybudować zjazd na własny koszt?

Czy zjazd powinien wybudować zarządca drogi, którym w tym wypadku jest powiat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX