Questions and answers

Czy wniosek o świadczenia rodzinne podlega dalszemu rozpatrzeniu, jeśli wnioskodawca, matka dzieci zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy przyznać dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy rachunki pomocnicze założone w banku przez firmę transportową dla kierowców należy zgłosić do US?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy możemy poddać beczki stalowe dekontaminacji i następnie je sprzedać?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób zdyscyplinować pracownika do zwrotu haseł dostępowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy proces D12 obejmuje podziemne, szczelne magazynowanie odpadów niebezpiecznych w zbiornikach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak wypełnić PIT-36L przy opłacaniu zaliczek uproszczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi, któremu kilka razy w roku zmieniano wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy garaż może być wycofany od obowiązującej linii zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję w której odbiorca otrzymuje tylko notę kredytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak właściwie policzyć dochód pracownika młodocianego do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Kiedy powinien zakończyć się prawidłowo staż nauczyciela zatrudnionego na czas roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy sad wysokotowarowy jest obiektem produkcyjnym w przypadku wniosku o odłów zajęcy na jego terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy aranżacja powierzchni biurowej w oddanym do użytkowaniu budynku biurowym jest zmianą sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie zasadnicze, od którego pracodawca ma potrącać składki związkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Z którego dnia należy przyjąć kurs średni NBP do przeliczenia wartości VAT z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przepisy określają czas działania poradni specjalistycznych w ramach umowy z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Bogusiak Marta | Nieaktualne

Czy można podpisać z pracownikiem kolejną umowę w trakcie zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na jakich zasadach pracownik poniesie odpowiedzialność za powierzone mu środki pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Którą masę odpadów miał na myśli ustawodawca - maksymalną masę czy największą masę odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Jakie przepisy regulują kwestię religii w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy po urodzeniu dziecka, matka może przebywać w schronisku dla bezdomnych z dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Do jakiego urzędu skarbowego powinniśmy wysłać IFT-1R oraz IFT-2R?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy wizją lokalną a zebraniem wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Kto pokrywa koszt szkolenia rady pedagogicznej w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ofertę złożoną w formie elektronicznej można zwrócić wykonawcy na jego skrzynkę ePUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy można wystąpić z wnioskiem o zwrot prawa jazdy do starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak powinien zachować się wójt, który sam jako inwestor prywatny chce wystąpić o wydanie warunków zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Czy płatność na rzecz zlikwidowanej firmy podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy autor PFU może złożyć ofertę w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek udostępniać informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Od kiedy ojcu można wypłacić świadczenia wychowawcze na dziecko, nad którym sprawuje faktyczną opiekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jakiej formie powinna być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy katalog podmiotowych środków dowodowych w nowym PZP ma charakter zamknięty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy w przypadku przyrodniego rodzeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy możliwe jest wyrównanie przysługującego stronie świadczenia z FA od grudnia 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy pracownik PINB może dokonywać poświadczeń przedkładanych przez strony postępowań odpisów pełnomocnictw?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy zasiłek dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy stanowi dochód uzyskany do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakie dokumenty powinien przekazać poprzedni organ prowadzący placówki oświatowej nowemu organowi prowadzącemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne