Czy w czasie udzielania świadczeń skazanemu w podmiocie leczniczym innym niż podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności policja może przebywać na sali?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Modrzyk Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Policja lub Służba Więzienna pilnująca pacjenta na oddziale psychiatrycznym może przebywać na sali z bronią palną?

Czy może być obecna podczas udzielania świadczenia, czynności pielęgnacyjnych?

Jeśli tak, jaka jest podstawa prawna w związku z powyższym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX